Quyết định khen thưởng cuối năm 09


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hoài Thu (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:34' 24-05-2009
Dung lượng: 23.5 KB
Số lượt tải: 864
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục bắc sơn cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THCS Thị Trấn Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
-------- -----***----
Số 0 /QĐ - HT Bắc sơn, ngày 26 tháng 05năm 2009

Quyết định của hiệu trưởng trường THCS Thị Trấn Bắc Sơn
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích cao
trong học tập và các phong trào năm học 2008 – 2009

Hiệu trưởng trường THCS Thị Trấn Bắc Sơn

Căn cứ vào Qui chế đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng số 40 của Bộ giáo dục và đào tạo.
Căn cứ qui chế đánh giá khen thưởng của trường THCS Thị trấn
Căn cứ vào những kết quả học tập của tập thể lớp, và các cá nhân trong năm học 2008– 2009 của trường THCS Thị Trấn Bắc Sơn,.
Xét đề nghị của các tập thể, cá nhân các lớp
Hội đồng thi đua khen thưởng trường THCS Thị Trấn Bắc Sơn.
Quyết định.

Điều 1 : Tặng thưởng cho 05 tập thể tiên tiến và 200 cá nhân đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc, học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2007-2008.(Có danh sách kèm theo )
Điều 2 : Tặng giấy khen và phần thưởng:
Tập thể lớp có thành tích xuất sắc : 60.000đ
Học sinh giỏi xuất sắc: 30.000đ
Học sinh giỏi: 17000đ
Học sinh tiên tiến cả năm: 12.000đ
Học sinh tiên tiến học kỳ II: 8.000đ
Điều 3 : Hội đồng thi đua nhà trường, tập thể lớp và học sinh có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Hiệu trưởng
Nơi nhận
- Lưu BCH liên đội
- Hội đồng thi đua nhà trường