Thư mục

Quảng cáo

Thành viên trực tuyến

Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  giao an Family and Friend 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Duyên
  Ngày gửi: 23h:57' 20-03-2017
  Dung lượng: 236.0 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  SEMESTER 1
  Week:01
  Date : August 25th,2011.
  Starter Unit : Lesson 1
  Period: 01
  OBJECTIVES
  Giving and responding to greetings and introductions, Speaking skills.
  TEACHING AIDS
  - CD tracks 1-3
  - Story Poster Starter Unit
  - Hello flashcards 1-4
  VOCABULARY
  Everyone, come, fun, class, cousin,, who, this, sorry, come on
  SENTENCE PATTERN
  What’s your name?
  Who’s this?
  PROCEDURES

  Teacher’s activities
  Students’ activities
  
  Introduction
  (Say Hello to all the children and elicit Hello in response. Ask every child to say Hello to the other children. Say My name’s…Ask a child, What’s your name? Encourage children to ask each other’s names and respond in pairs.
  (Show the flashcards and say the names of the characters for children to repeat. Divide the class into two. When you show a flashcard, half of the class says, What’s your name? The other half responds with My name’s Billy, etc…

  Development
  (Recording 1: Say Open your books, and mime the action. Children point to the characters and say the names. Play the first part of the recording and model pointing to the pictures as you listen. Children then do the same. Play again and give the flashcards to four children. Get them to stand up when they hear their character’s name.
  (Recording 2: Children listen and chant along – then do again without recording. Divide the class into four, give each group a character’s name and ask them to stand up when they hear their name.
  (Recording 3: Use the Starter Poster and point to the characters and ask, Who’s this? Play the recording and point to the pictures. Play it again and ask children to point to the pictures. Children follow the words as they listen in their Class Books.

  Consolidation
  ( Trace and Circle: Do exercise 1 in the Workbook.
  ( Personalization: Ask individual children What’s your name? Students do Exercise 2. They then show the pictures to each other and practice the target vocabulary, pointing to the pictures and asking, What’s your name?
  - to say Hello to the other children
  -ask each other’s names and respond in pairs.
  “What’s your name? ”
  -repeat the names of the flashcards.
  - class into two groups ask and answer:
  What’s your name?
  My name’s Billy, etc…




  - Open your books and point to the characters and say the names.


  -listen and do.

  - listen and chant
  - class into four groups :
  stand up when hear the name.

  - listen point to the pictures.
  -listen in following Class Books.



  Do exercise 1+2
  in the Workbook
  Ask individual children What’s your name?
  
  
  VI.Ended experienced:




  Starter Unit : Lesson 2Week:01
  Date : August 25th,2011.
  Period: 02
  I.Objectives:
  Giving and responding to greetings and introductions, Speaking skills.
  II.Teaching aids:
  - CD tracks 3-4
  - Story Poster Starter Unit
  - Hello flashcards 1-4
  III.Vocabulary
  That’s my name.

  IV.Sentence pattern:
  What’s your name?
  My name’s…
  How are you?
  I’m fine, thank you
  Procedures:
  Teacher’s activities
  Students’ activities
  
  Introduction
  (Begin the class by saying Hello to the children and encouraging them to greet each other in the same way. Show the flashcards again and elicit the names of the characters.
  (Show the story poster again and ask the children to repeat the story. Play recording 3 again and children can say it along with the audio. Decide on actions for the story and get the students to do the actions as they say the story
  Development
  (Ask and answer: Say Open your books, and show children opening the Class Book to page 5. Say Look at the pictures, indicating the pictures of the boys. Read and model the dialogue, pausing for children to repeat. Read the dialogue with one of the stronger students, and then put students in pairs to practice it themselves.
  (Recording 4: Ask children to look at the pictures in Exercise 3 and ask what they can see. Elicit any words they think will appear in the song. Play the song and ask children to listen. Play again and ask children to sing along, saying their own name in the appropriate place and add actions.

  Consolidation
  ( Vocabulary practice: Ask students to open their Work Books to page 5. Ask students what is happening in the story. Do exercise 1. Put students in pairs to practice the story. Students then do Exercise 2.
  (Role play: Ask students to work with a different partner. They practice the dialogue from Exercise 2 again, but this time substituting their own names. Then they shut their books and
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng