Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Tiểu học > Lớp 5 >  (21 thư mục)


  Giáo án theo Tuần  (95 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Toán học 5  (9457 bài)
 • Word-logo
 • Pdf
 • Word-logo

 • Khoa học 5  (1782 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Kỹ thuật 5  (840 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tập đọc 5  (7528 bài)
 • Pdf
 • Word-logo
 • Pdf

 • Chính tả 5  (54 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Kể chuyện 5  (176 bài)
 • Pdf
 • Word-logo
 • Pdf

 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Tập làm văn 5  (34 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Lịch sử 5  (1329 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Địa lý 5  (648 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Đạo đức 5  (904 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tiếng Anh 5  (1528 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Âm nhạc 5  (1100 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Mỹ thuật 5  (1858 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • HD học Tin học 5  (35 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Thể dục 5  (65 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Hoạt động NGLL 5  (41 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Giáo án khác  (451 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo