Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 >  (19 thư mục)


Toán học 5  (9074 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Khoa học 5  (1300 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Kỹ thuật 5  (826 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tập đọc 5  (7436 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Thumbnail

 • Chính tả 5  (47 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Kể chuyện 5  (170 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tập làm văn 5  (27 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Lịch sử 5  (1312 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Địa lý 5  (635 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Đạo đức 5  (877 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tiếng Anh 5  (1358 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Âm nhạc 5  (1078 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Mỹ thuật 5  (1811 bài)
 • Thumbnail
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tin học 5  (75 bài)
 • Thumbnail
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Thể dục 5  (47 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Hoạt động NGLL 5  (27 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Giáo án khác  (232 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo