Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 >  (21 thư mục)


Giáo án theo Tuần  (196 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Toán học 5  (9474 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Khoa học 5  (1815 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Kỹ thuật 5  (845 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tập đọc 5  (7538 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Chính tả 5  (54 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Kể chuyện 5  (177 bài)
 • Word-logo
 • Pdf
 • Word-logo

 • Word-logo
 • Word-logo
 • Thumbnail

 • Tập làm văn 5  (35 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Lịch sử 5  (1334 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Địa lý 5  (650 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Đạo đức 5  (909 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tiếng Anh 5  (1534 bài)
 • Pdf
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Âm nhạc 5  (1103 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Mỹ thuật 5  (1862 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Xls
 • Word-logo
 • Word-logo

 • HD học Tin học 5  (81 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Thể dục 5  (69 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Hoạt động NGLL 5  (44 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Giáo án khác  (473 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo