Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Tiểu học >  (229853 bài)

  print
  Word-logo-small

  vetranhdetaitruongem

  Ngày gửi: 2014-10-25 22:00:19

  print
  Word-logo-small

  giao an lơp1

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:56:33

  print
  Word-logo-small

  GA DIA CA NAM LL

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:55:27

  print
  Word-logo-small

  GA DIA 5 CA NAM L

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:54:52

  print
  Word-logo-small

  DIA 5 CHAU AU L

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:54:21

  print
  Word-logo-small

  giao an lơp1

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:54:16

  print
  Word-logo-small

  GA CHIEU MON TOAN 2 L

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:52:54

  print
  Word-logo-small

  giao an tap doc 4 li

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:49:35

  print
  Word-logo-small

  giao an tuan 14 / 2014

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:48:23

  print
  Word-logo-small

  Kế hoạch bài dạy tuần 10 - lớ...

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:44:58

  print
  Word-logo-small

  Tuần 15 CKT+KNS+Giảm tải

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:40:58

  print
  Word-logo-small

  Tuần 14 CKT+KNS+Giảm tải

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:39:14

  print
  Word-logo-small

  Tuần 13 CKT+KNS+Giảm tải

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:37:21

  print
  Word-logo-small

  Tuần 12 CKT+KNS+Giảm tải

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:36:29

  print
  Word-logo-small

  Tuần 11 CKT+KNS+Giảm tải

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:35:17

  print
  Word-logo-small

  Tuần 15 CKT+KNS+Giảm tải

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:29:22

  print
  Word-logo-small

  Tuần 14 CKT+KNS+Giảm tải

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:28:41

  print
  Word-logo-small

  Tuần 13 CKT+KNS+Giảm tải

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:26:11

  print
  Word-logo-small

  kế hoạch phụ đạo HS yếu : 2015

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:24:15

  print
  Word-logo-small

  Tuần 12 CKT+KNS+Giảm tải

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:22:43

  print
  Word-logo-small

  Tuần 11 CKT+KNS+Giảm tải

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:21:54

  print
  Word-logo-small

  Tuần 9 CKT+KNS+Giảm tải

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:19:32

  print
  Word-logo-small

  Bien ban DH-PHHSKHỌI 5(NGOCDUNG)

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:18:54

  print
  Word-logo-small

  Tuần 8 CKT+KNS+Giảm tải

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:16:26

  print
  Word-logo-small

  Kế hoạch BDTX cá nhân 2015( K...

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:16:09

  print
  Word-logo-small

  Sơ đồ minh họa hình ảnh tuyệt...

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:15:44

  print
  Word-logo-small

  Tuần 7 CKT+KNS+Giảm tải

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:15:03

  print
  Word-logo-small

  GDNK KHỌI 5(NGOCDUNG)

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:14:41

  print
  Word-logo-small

  giáo an lớp 5 - Tuần 10/2014

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:13:33

  print
  Word-logo-small

  LICHBAOGIANGKHOI5(NGOCDUNG)

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:12:45

  print
  Word-logo-small

  Bài tập : Rèn LKNS lơp 5 : Ch...

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:10:45

  print
  Word-logo-small

  GIAOANTUAN9-KHỎI 3 (NGOCDUNG)

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:07:33

  print
  Word-logo-small

  GIAOAN-hk1KHOI4(PHILAN)

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:05:13

  print
  Word-logo-small

  giaoan HK1 khoi4(PHILAN)

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:03:43

  print
  Word-logo-small

  Tuần 17 CKT+KNS+Giảm tải

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:03:23

  print
  Word-logo-small

  Tuần 16 CKT+KNS+Giảm tải

  Ngày gửi: 2014-10-25 21:02:54

  Nhấn Esc để đóng