Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Giáo dục Hướng nghiệp > Tư liệu tham khảo >  (1745 bài)

Xls-small

TKB GIÁO VIÊN ÁP DỤNG 24-10

Ngày gửi: 2016-10-21 07:20:50

Xls-small

TKB HỌC SINH ÁP DỤNG 24-10

Ngày gửi: 2016-10-21 07:19:35

Word-logo-small

Thông tư 22 đánh giá học sinh...

Ngày gửi: 2016-10-20 14:13:52

Xls-small

Mẫu chỉ tiêu phấn đấu NH: 201...

Ngày gửi: 2016-10-20 14:04:38

Word-logo-small

Kế hoạch năm học

Ngày gửi: 2016-10-19 15:59:27

Xls-small

Điều tra cơ bản

Ngày gửi: 2016-10-19 08:35:30

Word-logo-small

Kế hoạch tháng 9/2016

Ngày gửi: 2016-10-19 08:23:47

Word-logo-small

Kế hoạch tháng 8/2016

Ngày gửi: 2016-10-19 08:22:33

Word-logo-small

Định hướng phát triển KTXH Tỉ...

Ngày gửi: 2016-10-09 15:16:30

Xls-small

TKB GIÁO VIÊN-ÁP DỤNG 10-10-2016

Ngày gửi: 2016-10-08 08:19:12

Xls-small

THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH 10-10...

Ngày gửi: 2016-10-08 08:17:05

Word-logo-small

sáng kiến kinh nghiệm 2

Ngày gửi: 2016-09-19 21:24:36

Word-logo-small

sáng kiến kinh nghiệm

Ngày gửi: 2016-09-19 21:23:10

Pdf-small

Công văn hướng dẫn tổ chức tr...

Ngày gửi: 2016-09-15 20:23:26

Pdf-small

Công văn hướng dẩn nghỉ tết

Ngày gửi: 2016-09-15 20:22:31

Word-logo-small

ke hoach BDTX

Ngày gửi: 2016-09-14 21:58:39

Xls-small

TKB HỌC SINH-ÁP DỤNG 29/08...

Ngày gửi: 2016-08-21 14:55:04

Word-logo-small

GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 8

Ngày gửi: 2016-07-12 15:21:11

Word-logo-small

GIÁO ÁN ĐỊA 7 HKII

Ngày gửi: 2016-07-12 15:18:23

Word-logo-small

GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 7 HKI

Ngày gửi: 2016-07-12 15:15:18

Word-logo-small

Phương án xử lý hụt thu cân đ...

Ngày gửi: 2016-07-01 14:32:45

Thumbnail

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI. đầy đủ 12 b...

Ngày gửi: 2016-05-17 15:54:27

Thumbnail

thông báo thu các khoản tiền

Ngày gửi: 2016-05-17 15:52:40

Thumbnail

kế hoạch tổ XH tháng 4 2016. r

Ngày gửi: 2016-05-17 15:49:13

Thumbnail

kế hoạch tổ XH tháng 5 2016. r

Ngày gửi: 2016-05-17 15:39:41

Word-logo-small

kế hoạch tổ XH tháng 3 2016. r

Ngày gửi: 2016-05-17 15:27:23

Word-logo-small

kế hoạch tổ XH tháng 2 2016. r

Ngày gửi: 2016-05-17 15:26:22

Word-logo-small

kế hoạch tổ XH tháng 1 2016. r

Ngày gửi: 2016-05-17 15:25:49

Word-logo-small

kế hoạch tổ XH tháng 12 2015. r

Ngày gửi: 2016-05-17 15:25:18

Word-logo-small

kế hoạch tổ XH tháng 11 2015. r

Ngày gửi: 2016-05-17 15:24:52

Word-logo-small

kế hoạch tổ XH tháng 10 2015 r

Ngày gửi: 2016-05-17 15:20:53

Word-logo-small

kế hoạch tổ XH tháng 9 2015 r

Ngày gửi: 2016-05-17 15:18:19

Word-logo-small

kế hoạch tổ XH tháng 8 2015 r

Ngày gửi: 2016-05-17 15:17:56

Word-logo-small

Kế hoạch tháng 5

Ngày gửi: 2016-05-11 08:34:38

Word-logo-small

Báo cáo tiêu chí thi đua nhà ...

Ngày gửi: 2016-05-11 08:33:38

Word-logo-small

BTNB BÀI MẶT PHẲNG NGHIÊNG VẬ...

Ngày gửi: 2016-05-04 20:52:14