Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo dục Công dân > Tư liệu tham khảo >  (3094 bài)

  Word-logo-small

  Nghiên cứu Khoa học sư phạm ứ...

  Ngày gửi: 2017-08-23 00:45:29

  Word-logo-small

  BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2017

  Ngày gửi: 2017-07-31 20:56:53

  Word-logo-small

  phân phối chương trình 2017 -...

  Ngày gửi: 2017-07-30 20:38:39

  Word-logo-small

  Bài thu hoạch BDTX THCS modul...

  Ngày gửi: 2017-06-19 20:59:49

  Word-logo-small

  Tổng kết học sinh năm học 201...

  Ngày gửi: 2017-05-26 04:55:03

  Word-logo-small

  GDCD ĐÁP ÁN THỬ NGHIỆM LẦN 3

  Ngày gửi: 2017-05-19 22:51:40

  Word-logo-small

  Báo cáo giấy khen

  Ngày gửi: 2017-05-17 18:50:42

  Word-logo-small

  BDTX modul17,22,23,24

  Ngày gửi: 2017-05-16 07:50:05

  Word-logo-small

  BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜN...

  Ngày gửi: 2017-05-05 00:06:31

  Thumbnail

  ĐƠN TỐ CÁO CỦA CCB XÃ LIÊN VỊ

  Ngày gửi: 2017-04-29 16:57:48

  Word-logo-small

  skkn

  Ngày gửi: 2017-04-28 09:28:09

  Thumbnail

  GIAO DUC MOI TRUONG-GIAO DUC ...

  Ngày gửi: 2017-04-27 14:30:22

  Word-logo-small

  KE HOACH DAY HOC MON VAT LI 9

  Ngày gửi: 2017-04-10 13:13:22

  Pdf-small

  Giáo án tổng hợp(tu tâm tích ...

  Ngày gửi: 2017-04-05 22:03:47

  Thumbnail

  Bài tích hợp liên môn 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-04-02 10:21:34

  Word-logo-small

  quy che dan chu

  Ngày gửi: 2017-03-16 10:19:27

  Word-logo-small

  quy che thi dua

  Ngày gửi: 2017-03-16 10:17:14

  Word-logo-small

  Bài thi Đảng viên mới

  Ngày gửi: 2017-03-09 22:11:17

  Word-logo-small

  Chuyên đề 4 Học tập VK ĐH XII

  Ngày gửi: 2017-03-09 15:12:45

  Word-logo-small

  Chuyên đề 3 Học tập VK ĐH XII

  Ngày gửi: 2017-03-09 15:10:34

  Word-logo-small

  Chuyên đề 2 Học tập VK ĐH XII

  Ngày gửi: 2017-03-09 15:08:21

  Word-logo-small

  Chuyên đề 1 Học tập VK ĐH XII

  Ngày gửi: 2017-03-09 15:05:44

  Word-logo-small

  Đảng Cộng sản Việt Nam

  Ngày gửi: 2017-02-27 23:10:17

  Thumbnail

  Tiêu chuẩn chấm lều trại 26/3

  Ngày gửi: 2017-02-24 17:02:33

  Xls-small

  Xây dựng chương trình nhà trư...

  Ngày gửi: 2017-02-23 17:53:24

  Word-logo-small

  Quy chế phối hợp giữa nhà trư...

  Ngày gửi: 2017-02-22 21:36:16

  Word-logo-small

  Đề cương ôn tập hk2 gdcd11 ( ...

  Ngày gửi: 2017-02-20 21:25:34

  Thumbnail

  Những câu hỏi tình huống thi ...

  Ngày gửi: 2017-02-10 16:00:40

  Word-logo-small

  Kiểm điểm đảng viên theo mẫu...

  Ngày gửi: 2017-01-22 19:23:22

  Word-logo-small

  Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị...

  Ngày gửi: 2017-01-09 08:20:16

  Word-logo-small

  Mẫu đánh giá chất lượng đảng ...

  Ngày gửi: 2017-01-09 08:16:54

  Word-logo-small

  Ly luan ve nha nuoc Xa Hoi Ch...

  Ngày gửi: 2017-01-09 07:40:10

  Word-logo-small

  Bộ để TNKQ GDCD 12

  Ngày gửi: 2017-01-06 14:20:18

  Word-logo-small

  đề kiểm tra môn toán 7 chuẩn

  Ngày gửi: 2017-01-01 08:51:07

  Pdf-small

  NGHỊ ĐỊNH 56 (XẾP LOẠI CB, CC...

  Ngày gửi: 2016-12-12 18:52:47

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN; NẶN QUẢ BƯỞI

  Ngày gửi: 2016-12-10 13:18:18

  Nhấn ESC để đóng