Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tin học > Tư liệu tham khảo >  (10092 bài)

Word-logo-small

tạo hiệu ứng động

Ngày gửi: 2017-04-15 10:06:28

Word-logo-small

Mẫu báo cáo BDTX 2017

Ngày gửi: 2017-04-11 13:41:06

Pdf-small

Giáo Trình Tổng Hợp Word 2003

Ngày gửi: 2017-04-11 10:28:42

Pdf-small

Biểu mẫu báo cáo BDTX năm 2017

Ngày gửi: 2017-04-10 14:39:55

Pdf-small

Biểu mẫu báo cáo BDTX 2017

Ngày gửi: 2017-04-10 14:33:47

Pdf-small

Sáng tạo trong Thuật toán và ...

Ngày gửi: 2017-04-02 10:02:09

Word-logo-small

CÔNG THUC HINH HOC TH

Ngày gửi: 2017-03-31 20:35:34

Word-logo-small

THANH NGU - TUC NGU VIET NAM

Ngày gửi: 2017-03-31 20:30:00

Word-logo-small

THO TOAN TIEU HOC

Ngày gửi: 2017-03-31 20:28:22

Word-logo-small

BANG LUONG MOI

Ngày gửi: 2017-03-31 20:25:38

Word-logo-small

Giao Trinh Word 2013

Ngày gửi: 2017-03-30 09:04:58

Word-logo-small

giáo an

Ngày gửi: 2017-03-30 08:45:59

Thumbnail

Chuyên đề sử dụng TeamViewer.

Ngày gửi: 2017-03-28 14:40:33

Pdf-small

Giao Trinh Word 2010

Ngày gửi: 2017-03-23 06:11:47

Pdf-small

Giao Trinh Visio 2010

Ngày gửi: 2017-03-23 06:11:22

Pdf-small

Giao Trinh SharePoint 2010

Ngày gửi: 2017-03-23 06:10:42

Pdf-small

Giao Trinh Project 2010

Ngày gửi: 2017-03-23 06:09:53

Pdf-small

Giao Trinh PowerPoint 2010

Ngày gửi: 2017-03-23 06:06:18

Pdf-small

Giao Trinh Outlook 2010

Ngày gửi: 2017-03-23 06:03:53

Pdf-small

Giao Trinh OneNote 2010

Ngày gửi: 2017-03-23 06:01:34

Pdf-small

Giao Trinh Lync 2010

Ngày gửi: 2017-03-23 05:59:41

Pdf-small

Giao Trinh Infopath 2010

Ngày gửi: 2017-03-23 05:57:26

Pdf-small

Giao Trinh Frontpage 2002

Ngày gửi: 2017-03-23 05:55:53

Pdf-small

Giao Trinh Exchange Server 2010

Ngày gửi: 2017-03-23 05:52:28

Pdf-small

Giao Trinh Excel 2010

Ngày gửi: 2017-03-23 05:46:33

Pdf-small

Giao Trinh Access 2010

Ngày gửi: 2017-03-23 05:43:03

Word-logo-small

Module 30

Ngày gửi: 2017-03-22 17:46:48

Word-logo-small

Module 29

Ngày gửi: 2017-03-22 17:43:09

Word-logo-small

Module 18

Ngày gửi: 2017-03-22 17:41:23

Word-logo-small

Module 16

Ngày gửi: 2017-03-22 17:39:35

Word-logo-small

Module 14

Ngày gửi: 2017-03-22 17:35:24

Word-logo-small

Module 2

Ngày gửi: 2017-03-22 17:34:30

Thumbnail

Tổng hợp kiến thức về word - ...

Ngày gửi: 2017-03-20 22:16:56

Word-logo-small

câu hỏi trắc nghiệm tin học 12

Ngày gửi: 2017-03-04 04:31:06

Word-logo-small

Đề thi nghề năm 2016-2017

Ngày gửi: 2017-03-03 20:09:18

Thumbnail

LỜI ĐÁP TỪ TRONG ĐÁM HIẾU

Ngày gửi: 2017-03-02 19:11:24