Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tin học > Tư liệu tham khảo >  (10092 bài)

Word-logo-small

Báo cáo đầu năm học 2017-2018

Ngày gửi: 2017-12-08 23:13:29

Word-logo-small

kiểm điểm chi bộ cuối năm

Ngày gửi: 2017-12-08 08:29:42

Word-logo-small

tong kết 10 năm thực hiện NQ 20

Ngày gửi: 2017-12-06 21:58:40

Word-logo-small

huong dan thay mau uy nhiem

Ngày gửi: 2017-12-06 21:56:45

Word-logo-small

ma tran+de + dap an kiem tra ...

Ngày gửi: 2017-12-03 20:45:53

Word-logo-small

sử dụng phần mềm netop school...

Ngày gửi: 2017-11-23 22:47:01

Word-logo-small

Câu hỏi thi Giáo viên giỏi

Ngày gửi: 2017-11-15 14:01:41

Word-logo-small

Bản tự kiểm điểm đảng viên 11...

Ngày gửi: 2017-11-15 09:18:42

Word-logo-small

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN MỚI N...

Ngày gửi: 2017-11-08 08:07:04

Word-logo-small

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2017

Ngày gửi: 2017-11-05 12:58:04

Word-logo-small

kế hoạch HĐNG LL, Trải nghiệm...

Ngày gửi: 2017-10-31 09:43:49

Word-logo-small

tin hoc 9 KẾ HOẠCH BỘ MÔN

Ngày gửi: 2017-10-29 14:38:43

Pdf-small

Hướng dẫn sử dụng Violet 1.9

Ngày gửi: 2017-10-25 15:44:34

Pdf-small

Hướng dẫn sử dụng Netsupport ...

Ngày gửi: 2017-10-25 15:40:25

Word-logo-small

Mẩu kế hoạch giảng dạy 2 buổi

Ngày gửi: 2017-10-23 20:41:57

Word-logo-small

đề kiem tra 6

Ngày gửi: 2017-10-21 21:55:59

Word-logo-small

MẪU ĐƠN XIN DẠY THÊM CỦA GV

Ngày gửi: 2017-10-12 08:32:17

Word-logo-small

MẪU ĐƠN XIN DẠY THÊM

Ngày gửi: 2017-10-11 08:25:09

Word-logo-small

64 Câu hỏi ôn tập thi nghề Ti...

Ngày gửi: 2017-10-08 18:16:53

Word-logo-small

BDTX 2017-2018

Ngày gửi: 2017-09-28 17:02:13

Word-logo-small

KH công nghệ 6

Ngày gửi: 2017-09-24 23:12:58

Word-logo-small

Tkb 10.0 Full Crack | Crack t...

Ngày gửi: 2017-09-21 21:47:13

Word-logo-small

TKB 10.0 Full Crack | Crack T...

Ngày gửi: 2017-09-21 21:36:52

Word-logo-small

giáo án tin 8,9

Ngày gửi: 2017-09-20 14:50:24

Word-logo-small

Ban Tu kiem diem Dang vien

Ngày gửi: 2017-09-05 06:51:28

Thumbnail

Ebook hướng dẫn thiết kế webs...

Ngày gửi: 2017-09-01 21:24:21

Word-logo-small

ĐƠN XIN NGHỈ VIÊC GIÁO VIÊN

Ngày gửi: 2017-09-01 10:00:47

Word-logo-small

Hướng dẫn xếp TKB bằng FET Ti...

Ngày gửi: 2017-08-24 12:54:55

Word-logo-small

kế hoạch giảng dạy tin học lớ...

Ngày gửi: 2017-08-20 12:12:47

Word-logo-small

PCCM HKI năm học 2017-2018

Ngày gửi: 2017-08-09 13:34:38

Xls-small

TKB học kỳ 1 năm học 2017-2018

Ngày gửi: 2017-08-09 13:33:42

Word-logo-small

Chương trình môn nghề Tin học...

Ngày gửi: 2017-08-01 22:37:08

Word-logo-small

Tài liệu An toàn bảo mật thôn...

Ngày gửi: 2017-07-18 09:16:30

Pdf-small

Thuc hanh thiet ke web

Ngày gửi: 2017-05-21 07:53:52

Word-logo-small

BDTX modul 7 THPT sao chép th...

Ngày gửi: 2017-05-20 18:02:26

Word-logo-small

Sản phẩm tin học: Thiết kế tậ...

Ngày gửi: 2017-05-16 23:45:38