Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Tin học > Tin tiểu học >  (1848 bài)

Word-logo-small

ga toán 7

Ngày gửi: 2017-02-23 20:58:50

Thumbnail

giáo an tin học lớp 5 cả năm

Ngày gửi: 2017-02-23 08:22:33

Thumbnail

giao án tin học lớp 4 cả năm

Ngày gửi: 2017-02-23 08:16:20

Thumbnail

giáo án lớp 3 cả năm

Ngày gửi: 2017-02-23 08:11:09

Word-logo-small

Giáo án tin học 4 tuần 19-21

Ngày gửi: 2017-02-10 21:36:33

Word-logo-small

Giáo án tin hoc 5 tuan 19-21

Ngày gửi: 2017-02-10 21:09:37

Thumbnail

Đề thi Tin Học Lớp 5 HK 1 201...

Ngày gửi: 2017-01-16 14:35:04

Word-logo-small

Đề thi Tin Học Lớp 5 HK 1 201...

Ngày gửi: 2017-01-16 14:34:26

Word-logo-small

Đề thi Tin Học Lớp 4 HK 1 201...

Ngày gửi: 2017-01-16 14:34:10

Word-logo-small

Đề thi Tin Học Lớp 4 HK 1 201...

Ngày gửi: 2017-01-16 14:33:57

Word-logo-small

Đề thi Tin Học Lớp 3 HK 1 201...

Ngày gửi: 2017-01-16 14:33:40

Word-logo-small

Đề thi Tin Học Lớp 3 HK 1 201...

Ngày gửi: 2017-01-16 14:33:26

Word-logo-small

Đề thi Tin Học Lớp 2 HK 1 201...

Ngày gửi: 2017-01-16 14:33:01

Word-logo-small

Đề thi Tin Học lớp 2 HK 1 201...

Ngày gửi: 2017-01-16 14:30:19

Word-logo-small

giáo an lớp 3

Ngày gửi: 2017-01-10 15:55:53

Word-logo-small

Sách giáo khoa Tin học lớp 5 ...

Ngày gửi: 2017-01-08 21:35:49

Word-logo-small

Sách giáo khoa Tin học Tiểu h...

Ngày gửi: 2017-01-08 21:31:18

Word-logo-small

Giáo ánTin học 3

Ngày gửi: 2016-12-22 09:43:05

Word-logo-small

Đề thi Tin học lớp 5 HKI theo...

Ngày gửi: 2016-12-18 17:15:41

Word-logo-small

Đề thi Tin học lớp 4 HKI theo...

Ngày gửi: 2016-12-18 16:46:00

Word-logo-small

Đề thi Tin học lớp 3 theo TT2...

Ngày gửi: 2016-12-18 16:40:21

Word-logo-small

TH 17,21,22,43 BÙI HÀ

Ngày gửi: 2016-11-23 19:58:50

Word-logo-small

GA Tin Quyen 1 - Bài 3: Bàn p...

Ngày gửi: 2016-11-20 17:30:45

Thumbnail

giao an tin tieu hoc

Ngày gửi: 2016-11-15 14:51:53

Thumbnail

Kịch bản chương trình sinh ho...

Ngày gửi: 2016-11-13 14:39:57

Pdf-small

de thi tin hoc tre

Ngày gửi: 2016-11-09 13:34:57

Word-logo-small

chạy Mario trên Win 7 8 10, n...

Ngày gửi: 2016-11-04 21:26:29

Thumbnail

HO SO THÔNG TƯ 22/BGD-ĐT

Ngày gửi: 2016-11-03 13:00:27

Word-logo-small

giao an tin 4

Ngày gửi: 2016-11-01 10:26:09

Word-logo-small

Bồi dưỡng thường xuyên cá nhâ...

Ngày gửi: 2016-10-10 15:05:14

Thumbnail

Giáo án Tin 3,4,5 chuẩn KTKN ...

Ngày gửi: 2016-10-04 09:51:45

Word-logo-small

Vẽ hình E-lip, hình tròn

Ngày gửi: 2016-09-30 15:27:50

Word-logo-small

kế hoạch giảng dạy tin học qu...

Ngày gửi: 2016-09-16 16:02:10

Word-logo-small

sách hướng dẫn GV quyển 1 và ...

Ngày gửi: 2016-09-11 20:21:01

Word-logo-small

GIÁO ÁN TIN 5 KỲ 1 2016-2017 ...

Ngày gửi: 2016-09-08 15:11:13

Word-logo-small

GIÁO ÁN TIN 4 2016-2017

Ngày gửi: 2016-09-08 15:10:18