Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Tiếng Anh > Tư liệu tham khảo >  (6565 bài)

  print
  Pdf-small

  Insight into IELTS

  Ngày gửi: 2014-08-08 12:47:06

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'PROMISE'

  Ngày gửi: 2014-08-07 00:07:29

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'LEARN' / 'STUDY'

  Ngày gửi: 2014-08-06 20:07:12

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'HUNGRY' / 'ST...

  Ngày gửi: 2014-08-06 18:02:37

  print
  Pdf-small

  How to prepare for IELTS

  Ngày gửi: 2014-08-06 16:22:48

  print
  Pdf-small

  Ship or Sheep

  Ngày gửi: 2014-08-06 15:49:47

  print
  Pdf-small

  English Pronunciation In Use_...

  Ngày gửi: 2014-08-06 15:48:59

  print
  Pdf-small

  How to Teach Pronunciation

  Ngày gửi: 2014-08-06 15:48:08

  print
  Pdf-small

  English Pronunication Course

  Ngày gửi: 2014-08-06 15:47:29

  print
  Pdf-small

  longman-complete test

  Ngày gửi: 2014-08-06 13:11:20

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'JEALOUS' & 'E...

  Ngày gửi: 2014-08-06 11:02:19

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'WATER'

  Ngày gửi: 2014-08-05 23:20:00

  print
  Word-logo-small

  Bìa giáo án

  Ngày gửi: 2014-08-05 19:59:26

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'FUN' / 'JOKE'

  Ngày gửi: 2014-08-05 19:40:52

  print
  Word-logo-small

  pictures for speaking FCE test

  Ngày gửi: 2014-08-05 16:42:32

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'START / BEGIN'

  Ngày gửi: 2014-08-05 14:12:09

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'GOOD'

  Ngày gửi: 2014-08-05 11:32:23

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'MATTER' (v & n)

  Ngày gửi: 2014-08-05 00:03:41

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'HOME-SHELTER

  Ngày gửi: 2014-08-04 21:52:00

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'LOSE-LOSS'

  Ngày gửi: 2014-08-04 18:25:44

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'FIND-LOOK FOR...

  Ngày gửi: 2014-08-04 15:10:25

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'COUNTRY / WOLRD'

  Ngày gửi: 2014-08-04 10:50:44

  print
  Word-logo-small

  Voice Engines Package (Dùng C...

  Ngày gửi: 2014-08-03 16:35:30

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với FREE (Verb & A...

  Ngày gửi: 2014-08-03 16:22:35

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với ALL-ENTIRE-WHOLE

  Ngày gửi: 2014-08-03 14:52:11

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'ARRIVE'

  Ngày gửi: 2014-08-03 09:39:39

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'LOOK'

  Ngày gửi: 2014-08-02 22:36:44

  print
  Word-logo-small

  giao an tieng anh 5 moi

  Ngày gửi: 2014-08-02 20:06:49

  print
  Word-logo-small

  giao an tieng anh 3 moi

  Ngày gửi: 2014-08-02 19:51:20

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'KISS - HUG'

  Ngày gửi: 2014-08-02 18:59:47

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'LIE - LIAR' [...

  Ngày gửi: 2014-08-02 16:50:00

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'BRING'

  Ngày gửi: 2014-08-02 10:37:31

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với GROW & RAISE

  Ngày gửi: 2014-08-02 09:09:41

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'COME'

  Ngày gửi: 2014-08-01 19:39:31

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'LOVE'

  Ngày gửi: 2014-08-01 15:29:04

  print
  Pdf-small

  Từ Ngữ Anh Với 'GO'

  Ngày gửi: 2014-08-01 10:26:26