Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Giáo dục Hướng nghiệp > GD hướng nghiệp 9 >  (2728 bài)

  Pdf-small

  DS PHÒNG THI HS GIỎI THỊ XÃ

  Ngày gửi: 2017-09-21 09:15:48

  Word-logo-small

  Giáo án hướng nghiệp

  Ngày gửi: 2017-09-12 14:46:15

  Word-logo-small

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2017

  Ngày gửi: 2017-09-06 22:04:30

  Word-logo-small

  Bài thu hoạch chính trị Hè 2017

  Ngày gửi: 2017-08-23 01:49:07

  Word-logo-small

  DAI HOI CONG DOAN 2017 DA CHỈ...

  Ngày gửi: 2017-08-12 06:45:43

  Word-logo-small

  PHÂN CÔNG ÔN TẬP, RA ĐỀ THI...

  Ngày gửi: 2017-07-21 14:33:35

  Xls-small

  DANH SÁCH THI LẠI

  Ngày gửi: 2017-07-18 09:16:33

  Word-logo-small

  LỊCH THI LẠI

  Ngày gửi: 2017-07-18 09:12:59

  Word-logo-small

  CÔNG ĐOÀN 2017

  Ngày gửi: 2017-07-17 18:48:41

  Xls-small

  KẾT QUẢ THI THỬ VÀO 10

  Ngày gửi: 2017-05-30 07:00:33

  Xls-small

  XẾP LOẠI 2 MẶT 16-17

  Ngày gửi: 2017-05-19 08:00:21

  Word-logo-small

  Biên bản duyệt bảng điểm cá nhân

  Ngày gửi: 2017-05-17 13:59:15

  Word-logo-small

  Giáo án tổng hợp

  Ngày gửi: 2017-05-15 15:42:44

  Word-logo-small

  Giáo án tổng hợp

  Ngày gửi: 2017-05-12 21:06:49

  Word-logo-small

  DS PHÒNG THI KHỐI 6

  Ngày gửi: 2017-05-01 14:04:01

  Word-logo-small

  Giáo án tổng hợp

  Ngày gửi: 2017-04-27 14:59:39

  Word-logo-small

  LỊCH THI HỌC KỲ II

  Ngày gửi: 2017-04-22 08:51:39

  Word-logo-small

  DS PHÒNG THI KHỐI 9

  Ngày gửi: 2017-04-22 08:50:17

  Word-logo-small

  DS PHÒNG THI KHỐI 8

  Ngày gửi: 2017-04-22 08:48:04

  Word-logo-small

  DS PHÒNG THI KHỐI 7

  Ngày gửi: 2017-04-22 08:44:53

  Pdf-small

  CÔNG VĂN KIỂM TRA HKII

  Ngày gửi: 2017-04-17 10:10:29

  Pdf-small

  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂ...

  Ngày gửi: 2017-04-11 08:30:00

  Word-logo-small

  KHBDTX 15- 16 TO HOA SINH

  Ngày gửi: 2017-04-01 09:36:31

  Word-logo-small

  Giáo án tổng hợp

  Ngày gửi: 2017-03-29 15:55:02

  Word-logo-small

  Giáo án tổng hợp

  Ngày gửi: 2017-03-29 14:55:49

  Word-logo-small

  Giáo án tổng hợp

  Ngày gửi: 2017-03-16 12:48:02

  Word-logo-small

  Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp

  Ngày gửi: 2017-03-09 22:57:41

  Thumbnail

  Giáo án tổng hợp

  Ngày gửi: 2017-02-28 15:50:50

  Thumbnail

  Giáo án tổng hợp

  Ngày gửi: 2017-02-28 15:46:20

  Word-logo-small

  BDTX 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-02-26 14:51:32

  Pdf-small

  THÔNG TƯ 01 CỦA BỘ GIÁO DỤC

  Ngày gửi: 2017-02-17 10:01:29

  Xls-small

  Mẫu kê khai qui mô

  Ngày gửi: 2017-02-03 17:14:52

  Xls-small

  KẾT QUẢ THI HSG CẤP HUYỆN NĂM...

  Ngày gửi: 2017-01-25 00:41:48

  Word-logo-small

  Giáo án tổng hợp

  Ngày gửi: 2017-01-21 07:33:54

  Word-logo-small

  Giáo án hướng nghiệp tháng 10

  Ngày gửi: 2017-01-08 20:59:48

  Word-logo-small

  Giáo án hướng nghiệp tháng 9

  Ngày gửi: 2017-01-08 20:58:54