Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Giáo dục Công dân > GD công dân 9 >  (3466 bài)

  print
  Word-logo-small

  Nghị định 23/2015

  Ngày gửi: 2015-04-14 10:02:56

  print
  Word-logo-small

  Kế hoạch th đội mũ bảo hiểm

  Ngày gửi: 2015-04-07 18:47:19

  print
  Word-logo-small

  giáo án sinh hoạt lớp 9

  Ngày gửi: 2015-04-06 20:58:59

  print
  Word-logo-small

  Nội dung BDTX năm 2014-2015

  Ngày gửi: 2015-04-01 15:37:57

  print
  Word-logo-small

  Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

  Ngày gửi: 2015-03-27 20:14:00

  print
  Word-logo-small

  Bài 15. Vi phạm pháp luật và ...

  Ngày gửi: 2015-03-27 20:10:35

  print
  Word-logo-small

  Tham luận giải quyết khiếu nạ...

  Ngày gửi: 2015-03-26 16:03:00

  print
  Word-logo-small

  Đáp án cuộc thi tìm hiểu hiếp...

  Ngày gửi: 2015-03-26 05:36:23

  print
  Word-logo-small

  Giáo án GDCD9 HKII - 3 cột ('...

  Ngày gửi: 2015-03-24 16:46:48

  print
  Word-logo-small

  BDTX : MÔ-ĐUN 1->41

  Ngày gửi: 2015-03-20 19:05:51

  print
  Word-logo-small

  Giáo án GDCD 9

  Ngày gửi: 2015-03-18 20:33:46

  print
  Word-logo-small

  Giáo án Giáo dục công dân 9

  Ngày gửi: 2015-03-13 16:06:13

  print
  Word-logo-small

  Bài 4. Bảo vệ hoà bình

  Ngày gửi: 2015-03-13 08:48:16

  print
  Word-logo-small

  Hoạt động ngoài giờ lên lớp

  Ngày gửi: 2015-03-12 16:29:02

  print
  Word-logo-small

  BẢNG SO SÁNH BỘ LUẬT DÂN SỰ N...

  Ngày gửi: 2015-03-12 16:19:24

  print
  Word-logo-small

  ke hoach to chuc hoi thi " Em...

  Ngày gửi: 2015-03-12 09:13:38

  print
  Word-logo-small

  Bài 4. Bảo vệ hoà bình DỰ ÁN ...

  Ngày gửi: 2015-03-11 20:44:31

  print
  Word-logo-small

  HĐNG LL 9-HK2-2016

  Ngày gửi: 2015-03-05 09:16:18

  print
  Word-logo-small

  GDCD 9 HK2- 2016

  Ngày gửi: 2015-03-05 09:12:58

  print
  Pdf-small

  Đề thi học sinh giỏi vòng tỉn...

  Ngày gửi: 2015-03-04 14:33:27

  print
  Word-logo-small

  Bài 15. Vi phạm pháp luật và ...

  Ngày gửi: 2015-03-03 21:18:11

  print
  Word-logo-small

  Bài 15. Vi phạm pháp luật và ...

  Ngày gửi: 2015-03-03 14:14:37

  print
  Word-logo-small

  GDCD9 HK 2 -2016

  Ngày gửi: 2015-03-03 08:22:48

  print
  Word-logo-small

  GIÁO ÁN GDCD 9

  Ngày gửi: 2015-03-02 11:00:38

  print
  Word-logo-small

  Dự án KHKT cấp tỉnh

  Ngày gửi: 2015-02-25 15:49:08

  print
  Pdf-small

  Tập san KN 10 năm thành lập t...

  Ngày gửi: 2015-02-11 11:20:02

  print
  Word-logo-small

  Giáo án thanh lịch văn minh l...

  Ngày gửi: 2015-02-07 22:53:13

  print
  Word-logo-small

  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG .....

  Ngày gửi: 2015-02-06 08:09:01

  print
  Word-logo-small

  QUYỀN NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG...LỚP 9

  Ngày gửi: 2015-02-06 08:08:10

  print
  Word-logo-small

  QUYỀN TỰ DO KINH DOANH---LỚP 9

  Ngày gửi: 2015-02-06 08:06:47

  print
  Word-logo-small

  Giáo án tích hợp liên môn Lí ...

  Ngày gửi: 2015-02-05 14:34:40

  print
  Word-logo-small

  Giáo án tích hợp liên môn Hóa

  Ngày gửi: 2015-02-05 14:33:16

  print
  Word-logo-small

  Giáo án tích hợp liên môn về ...

  Ngày gửi: 2015-02-05 14:31:38

  print
  Word-logo-small

  Giáo án tích hợp liên môn (Lí...

  Ngày gửi: 2015-02-05 14:30:12

  print
  Word-logo-small

  Giáo án môn Công Nghệ 7(Tiết ...

  Ngày gửi: 2015-02-05 14:25:15

  print
  Word-logo-small

  Địa chỉ tích hợp BĐKH&PCTT mô...

  Ngày gửi: 2015-02-04 22:16:36