Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Giáo dục Công dân > GD công dân 9 >  (3652 bài)

  print
  Word-logo-small

  Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của...

  Ngày gửi: 2016-05-21 14:01:45

  print
  Word-logo-small

  Bài 11. Trách nhiệm của thanh...

  Ngày gửi: 2016-05-21 14:01:18

  print
  Word-logo-small

  Bài 11. Trách nhiệm của thanh...

  Ngày gửi: 2016-05-21 14:00:54

  print
  Word-logo-small

  Bài 8. Năng động, sáng tạo

  Ngày gửi: 2016-05-21 13:54:11

  print
  Word-logo-small

  Bài 8. Năng động, sáng tạo

  Ngày gửi: 2016-05-21 13:53:45

  print
  Word-logo-small

  Bài 7. Kế thừa và phát huy tr...

  Ngày gửi: 2016-05-21 13:53:19

  print
  Word-logo-small

  Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

  Ngày gửi: 2016-05-21 13:52:45

  print
  Word-logo-small

  Bài 5. Tình hữu nghị giữa các...

  Ngày gửi: 2016-05-21 13:52:08

  print
  Word-logo-small

  Bài 3. Dân chủ và kỉ luật

  Ngày gửi: 2016-05-21 13:51:35

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Chí công vô tư

  Ngày gửi: 2016-05-21 13:51:05

  print
  Word-logo-small

  SKKN GDCD 9

  Ngày gửi: 2016-05-03 20:53:37

  print
  Word-logo-small

  Bài 3. Dân chủ và kỉ luật

  Ngày gửi: 2016-05-03 10:21:33

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Chí công vô tư

  Ngày gửi: 2016-05-03 10:20:14

  print
  Word-logo-small

  Bài 3. Dân chủ và kỉ luật

  Ngày gửi: 2016-05-02 09:00:24

  print
  Word-logo-small

  Bài 2. Tự chủ

  Ngày gửi: 2016-05-02 08:59:38

  print
  Word-logo-small

  Bài 7. Kế thừa và phát huy tr...

  Ngày gửi: 2016-04-24 20:26:26

  print
  Word-logo-small

  Bài 9. Làm việc có năng suất,...

  Ngày gửi: 2016-04-24 20:25:56

  print
  Word-logo-small

  Thông báo họp PHHS lần 3 lop 9

  Ngày gửi: 2016-04-22 05:53:45

  print
  Word-logo-small

  Đề cương ôn tập GDCD 9 học kì...

  Ngày gửi: 2016-04-15 09:28:36

  print
  Word-logo-small

  Giáo Án GDCD 9 TBa

  Ngày gửi: 2016-04-12 21:18:00

  print
  Word-logo-small

  Bài 2. Tự chủ

  Ngày gửi: 2016-04-07 22:20:10

  print
  Word-logo-small

  Bài 10. Lí tưởng sống của tha...

  Ngày gửi: 2016-03-30 09:46:29

  print
  Word-logo-small

  Chương trình Tổng kết bế mạc ...

  Ngày gửi: 2016-03-25 17:53:53

  print
  Word-logo-small

  Diễn văn khai mạc hội trại 26...

  Ngày gửi: 2016-03-24 10:32:49

  print
  Word-logo-small

  Bài 16. Quyền tham gia quản l...

  Ngày gửi: 2016-03-23 18:40:12

  print
  Word-logo-small

  Bài 16. Quyền tham gia quản l...

  Ngày gửi: 2016-03-23 13:23:22

  print
  Word-logo-small

  BÁO CÁO TÍCH HỢP HCM

  Ngày gửi: 2016-03-21 21:16:35

  print
  Thumbnail

  Giấy chứng nhận đã hoàn thành...

  Ngày gửi: 2016-03-17 15:12:45

  print
  Word-logo-small

  GDCD 9 HK I

  Ngày gửi: 2016-03-15 09:40:15

  print
  Word-logo-small

  Khiếu nại tố cáo

  Ngày gửi: 2016-03-09 08:42:32

  print
  Word-logo-small

  Bài 15. Vi phạm pháp luật và ...

  Ngày gửi: 2016-03-06 22:30:29

  print
  Word-logo-small

  GIAO AN HDNGLL 9

  Ngày gửi: 2016-03-05 15:42:39

  print
  Word-logo-small

  CÂU HỎI TÌM HIỂU " MƯỜNG VANG...

  Ngày gửi: 2016-03-04 10:30:39

  print
  Thumbnail

  GA GDCD 9. HKII. 2016

  Ngày gửi: 2016-03-02 20:51:06

  print
  Word-logo-small

  Bài 10. Lí tưởng sống của tha...

  Ngày gửi: 2016-02-22 21:47:43

  print
  Word-logo-small

  Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

  Ngày gửi: 2016-02-22 21:46:56