Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Giáo dục Công dân > GD công dân 9 >  (3707 bài)

Thumbnail

KT HỌC KỲ I 2016-2017

Ngày gửi: 2016-12-03 14:45:27

Thumbnail

Những câu chuyện GDCD lớp 9

Ngày gửi: 2016-12-02 12:40:02

Word-logo-small

DE CUONG ON TAP KI

Ngày gửi: 2016-12-02 08:14:36

Word-logo-small

KT HKI GDCD 9 Tư luận 100% 20...

Ngày gửi: 2016-12-01 08:15:26

Word-logo-small

TỔNG KẾT CHI BỘ 2016

Ngày gửi: 2016-11-30 10:12:33

Word-logo-small

Bài 11. Trách nhiệm của thanh...

Ngày gửi: 2016-11-29 22:08:32

Word-logo-small

Bài 10. Lí tưởng sống của tha...

Ngày gửi: 2016-11-29 22:07:32

Word-logo-small

Bài 9. Làm việc có năng suất,...

Ngày gửi: 2016-11-29 22:06:36

Word-logo-small

GIAO AN GDCD 9 TUAN 11

Ngày gửi: 2016-11-29 22:05:46

Word-logo-small

Bài 9. Làm việc có năng suất,...

Ngày gửi: 2016-11-29 22:04:31

Word-logo-small

Quy định đánh giá xếp loại gi...

Ngày gửi: 2016-11-28 22:22:54

Word-logo-small

Bổ sung chiến lược

Ngày gửi: 2016-11-28 22:19:18

Word-logo-small

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

Ngày gửi: 2016-11-28 21:50:21

Word-logo-small

chuẩn kiến thwcs kỹ năng gdcd 9

Ngày gửi: 2016-11-26 20:15:24

Word-logo-small

de kthkll toan 8

Ngày gửi: 2016-11-16 19:47:49

Word-logo-small

Bài 8. Năng động, sáng tạo

Ngày gửi: 2016-11-02 10:11:11

Word-logo-small

Bài 8. Năng động, sáng tạo

Ngày gửi: 2016-10-30 06:40:10

Word-logo-small

GIAO AN GDCD 9 TUAN 9

Ngày gửi: 2016-10-25 18:20:26

Word-logo-small

Bài 8. Năng động, sáng tạo

Ngày gửi: 2016-10-23 07:23:43

Word-logo-small

Bài 1. Chí công vô tư

Ngày gửi: 2016-10-21 08:46:57

Thumbnail

các văn bản đại hội chi đoàn ...

Ngày gửi: 2016-10-20 09:12:26

Word-logo-small

Bài 7. Kế thừa và phát huy tr...

Ngày gửi: 2016-10-19 05:58:03

Word-logo-small

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

Ngày gửi: 2016-10-19 05:56:17

Pdf-small

Giáo dục giảm nhẹ rủ ro thiên...

Ngày gửi: 2016-10-14 20:46:56

Word-logo-small

Giáo án GDCD 9 KH I theo mô h...

Ngày gửi: 2016-10-05 16:05:34

Xls-small

GVCN-SO THU QUY LOP

Ngày gửi: 2016-10-02 18:04:34

Xls-small

GVCN-SO THI DUA TO

Ngày gửi: 2016-10-02 18:01:53

Word-logo-small

Bài 8. Năng động, sáng tạo

Ngày gửi: 2016-09-25 00:46:14

Word-logo-small

Bài 5. Tình hữu nghị giữa các...

Ngày gửi: 2016-09-23 19:25:17

Word-logo-small

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

Ngày gửi: 2016-09-23 19:23:29

Word-logo-small

Bài 3. Dân chủ và kỉ luật

Ngày gửi: 2016-09-23 19:21:23

Word-logo-small

Bài 2. Tự chủ

Ngày gửi: 2016-09-23 19:19:53

Word-logo-small

Bài 1. Chí công vô tư

Ngày gửi: 2016-09-23 19:16:31

Word-logo-small

Bài 1. Chí công vô tư

Ngày gửi: 2016-09-21 00:10:13

Thumbnail

KH giảng dạy bộ môn GDCD

Ngày gửi: 2016-09-12 14:53:24

Word-logo-small

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

Ngày gửi: 2016-09-10 11:59:09