Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Giáo dục Công dân > GD công dân 8 >  (3639 bài)

  print
  Word-logo-small

  Giáo án GDCD 8

  Ngày gửi: 2015-07-06 04:42:42

  print
  Word-logo-small

  Giáo án GDCD 8

  Ngày gửi: 2015-07-06 04:42:29

  print
  Word-logo-small

  NGLL8

  Ngày gửi: 2015-06-30 15:50:05

  print
  Xls-small

  Thời khóa biểu dạy phụ đạo hè...

  Ngày gửi: 2015-06-15 15:49:26

  print
  Word-logo-small

  Bài 9. Góp phần xây dựng nếp ...

  Ngày gửi: 2015-06-15 10:15:58

  print
  Word-logo-small

  phieu mieu ta san pham

  Ngày gửi: 2015-06-15 10:15:20

  print
  Word-logo-small

  Bài 9. Góp phần xây dựng nếp ...

  Ngày gửi: 2015-06-15 09:49:58

  print
  Word-logo-small

  Thông tri triệu tập Đại hội C...

  Ngày gửi: 2015-06-04 05:53:41

  print
  Word-logo-small

  Chủ đề GDCD 8

  Ngày gửi: 2015-05-29 22:04:38

  print
  Word-logo-small

  Hướng dẫn thể thức và kỹ thuậ...

  Ngày gửi: 2015-05-27 19:23:25

  print
  Xls-small

  Năm học 2014 - 2015

  Ngày gửi: 2015-05-23 09:19:12

  print
  Pdf-small

  đưa dữ liệu lên hệ thống EMICS

  Ngày gửi: 2015-05-19 09:46:30

  print
  Pdf-small

  phân công chủ tài khoản-kế to...

  Ngày gửi: 2015-05-19 09:41:05

  print
  Word-logo-small

  đề cương ôn tập HKII

  Ngày gửi: 2015-05-04 10:02:15

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Tôn trọng lẽ phải

  Ngày gửi: 2015-05-04 09:23:37

  print
  Pdf-small

  Liên hoan GV làm TPTĐ giỏi to...

  Ngày gửi: 2015-05-02 05:47:38

  print
  Word-logo-small

  Phiếu báo điểm

  Ngày gửi: 2015-05-01 22:40:36

  print
  Xls-small

  TKB áp dụng 13-4-2015

  Ngày gửi: 2015-04-09 10:41:00

  print
  Thumbnail

  giáo án hoạt động ngoài giờ l...

  Ngày gửi: 2015-04-08 19:08:16

  print
  Word-logo-small

  Kế hoach dạy học môn GDCD

  Ngày gửi: 2015-04-07 04:22:07

  print
  Xls-small

  Danh sách học sinh vi phạm tu...

  Ngày gửi: 2015-04-05 19:40:21

  print
  Xls-small

  Danh sách học sinh vi phạm tu...

  Ngày gửi: 2015-04-05 19:39:57

  print
  Xls-small

  Danh sách học sinh vi phạm tu...

  Ngày gửi: 2015-04-05 19:39:33

  print
  Xls-small

  Danh sách học sinh vi phạm tu...

  Ngày gửi: 2015-04-05 19:38:51

  print
  Word-logo-small

  Bài 10. Tự lập

  Ngày gửi: 2015-04-02 20:13:30

  print
  Word-logo-small

  Bài 20. Hiến pháp nước Cộng h...

  Ngày gửi: 2015-03-29 09:48:09

  print
  Word-logo-small

  Bài 20. Hiến pháp nước Cộng h...

  Ngày gửi: 2015-03-25 21:38:26

  print
  Word-logo-small

  Bài 20. Hiến pháp nước Cộng h...

  Ngày gửi: 2015-03-25 21:37:40

  print
  Word-logo-small

  Bài 19. Quyền tự do ngôn luận

  Ngày gửi: 2015-03-22 16:08:38

  print
  Word-logo-small

  Bài 18. Quyền khiếu nại, tố c...

  Ngày gửi: 2015-03-22 16:08:06

  print
  Word-logo-small

  Bài 17. Nghĩa vụ tôn trọng, b...

  Ngày gửi: 2015-03-22 16:07:37

  print
  Word-logo-small

  Bài 15. Phòng ngừa tai nạn vũ...

  Ngày gửi: 2015-03-22 16:06:23

  print
  Word-logo-small

  Bài 14. Phòng, chống nhiễm HI...

  Ngày gửi: 2015-03-22 16:05:40

  print
  Word-logo-small

  Bài 14. Phòng, chống nhiễm HI...

  Ngày gửi: 2015-03-22 07:47:47

  print
  Word-logo-small

  Bài 20. Hiến pháp nước Cộng h...

  Ngày gửi: 2015-03-21 16:36:09

  print
  Word-logo-small

  Bài 9. Góp phần xây dựng nếp ...

  Ngày gửi: 2015-03-20 08:19:44