Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Công nghệ > Công nghệ 11 >  (880 bài)

print
Pdf-small

hệ thống phanh abs

Ngày gửi: 2012-02-22 18:55:22

print
Word-logo-small

lóp 11

Ngày gửi: 2012-02-21 19:54:40

print
Word-logo-small

giao an cong nghe

Ngày gửi: 2012-02-19 23:22:55

print
Word-logo-small

skkn cn11 - bui ha

Ngày gửi: 2012-02-13 14:18:17

print
Word-logo-small

Giao an huong nghiep lop 9

Ngày gửi: 2012-02-11 13:00:45

print
Word-logo-small

bai 24: cơ cấu phân phối khí

Ngày gửi: 2012-02-10 21:05:12

print
Word-logo-small

kiểm tra học kỳ I cn11

Ngày gửi: 2012-02-07 17:59:39

print
Word-logo-small

TQ BAI 16

Ngày gửi: 2012-01-11 13:21:22

print
Word-logo-small

Công nghệ 11

Ngày gửi: 2012-01-08 19:43:59

print
Word-logo-small

Hình chiếu phối cảnh nhà

Ngày gửi: 2011-12-21 21:42:39

print
Word-logo-small

Hình chiếu phối cảnh bàn giáo...

Ngày gửi: 2011-12-09 23:17:00

print
Word-logo-small

Hình chiếu phối cảnh ghế tựa

Ngày gửi: 2011-12-04 19:56:00

print
Word-logo-small

de kiem tra 1 tiet hk1

Ngày gửi: 2011-11-22 21:14:28

print
Word-logo-small

TQ Bài 8

Ngày gửi: 2011-11-16 12:22:25

print
Word-logo-small

Công nghệ 11 . Hoàng Xuân Hoa...

Ngày gửi: 2011-11-10 19:08:52

print
Word-logo-small

HDNGLL 11 ca nam

Ngày gửi: 2011-11-08 22:05:31

print
Word-logo-small

Các Thầy cô có thể tham khảo

Ngày gửi: 2011-11-04 02:31:06

print
Word-logo-small

TQ bài 7: Hình chiếu phối cảnh

Ngày gửi: 2011-10-29 08:18:06

print
Word-logo-small

Giáo án C/nghê11 in ngay 2011...

Ngày gửi: 2011-10-28 11:00:53

print
Word-logo-small

giáo án CN 11(có hình ảnh)

Ngày gửi: 2011-10-28 05:10:58

print
Word-logo-small

1 số hình vẽ kỹ thuật

Ngày gửi: 2011-10-28 05:10:10

print
Word-logo-small

kế hoạch cá nhân 11CB

Ngày gửi: 2011-10-27 10:10:29

print
Word-logo-small

GIAO AN CONG NGHE 11 MOI THEO...

Ngày gửi: 2011-10-17 09:27:48

print
Word-logo-small

CÔNG NGHỆ 11 CẢ NĂM (2011-2012)

Ngày gửi: 2011-10-16 14:22:36

print
Word-logo-small

de kiem tra 1 tiet mon cong n...

Ngày gửi: 2011-10-15 21:07:37

print
Word-logo-small

de kiem tra 1 tiet mon cong n...

Ngày gửi: 2011-10-15 21:00:41

print
Word-logo-small

Hướng dẫn HS vẽ đề 3

Ngày gửi: 2011-10-12 14:58:36

print
Word-logo-small

DANH MỤC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 1...

Ngày gửi: 2011-10-11 13:38:14

print
Word-logo-small

PPCT Công nghệ giảm tải

Ngày gửi: 2011-10-11 10:01:59

print
Word-logo-small

Đề 3: Gá lỗ chữ nhật

Ngày gửi: 2011-10-11 08:25:09

print
Word-logo-small

TQ bài 6: Thực hành BDVT

Ngày gửi: 2011-10-10 16:22:14

print
Word-logo-small

TQ bai 5: Hình chiếu trục đo

Ngày gửi: 2011-10-09 22:58:40

print
Word-logo-small

Vinh Ha Long

Ngày gửi: 2011-10-09 00:06:28

print
Word-logo-small

Đề 6: Gá chạc lệch

Ngày gửi: 2011-10-08 22:21:26

print
Word-logo-small

Đề 5: Gá chạc tròn

Ngày gửi: 2011-10-07 19:41:01

print
Word-logo-small

Đề 4: Gá có rãnh

Ngày gửi: 2011-10-06 22:08:49