Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Công nghệ > Công nghệ 6 >  (2452 bài)

  print
  Word-logo-small

  Kế hoạch tháng 8_2014_2015

  Ngày gửi: 2014-09-02 08:05:49

  print
  Word-logo-small

  Kế hoạch tuần 3-2014_2015

  Ngày gửi: 2014-09-02 08:03:17

  print
  Word-logo-small

  Công nghệ 6 Vui

  Ngày gửi: 2014-08-31 06:49:14

  print
  Word-logo-small

  BÁO CÁO THÁNG 8 KE HOACH T...

  Ngày gửi: 2014-08-30 11:43:32

  print
  Word-logo-small

  KẾ HOACH TUẦN 3 - TỔ XÃ HỘI

  Ngày gửi: 2014-08-30 10:55:19

  print
  Word-logo-small

  bài tham khảo môn công nghệ l...

  Ngày gửi: 2014-08-29 09:11:47

  print
  Xls-small

  Mẫu sản phẩm CN 8

  Ngày gửi: 2014-08-29 08:04:41

  print
  Word-logo-small

  DON XIN CHUYEN TRUONG TRONG TINH

  Ngày gửi: 2014-08-26 09:57:31

  print
  Word-logo-small

  Mẫu báo cáo tập huấn môn CNgh...

  Ngày gửi: 2014-08-25 09:44:56

  print
  Word-logo-small

  ke hoach tuần 02_2014_2015

  Ngày gửi: 2014-08-24 09:13:16

  print
  Word-logo-small

  ke hoach thang 08_2014_2015

  Ngày gửi: 2014-08-24 08:21:23

  print
  Word-logo-small

  ke hoach tuan 01_2014_2015

  Ngày gửi: 2014-08-24 08:19:05

  print
  Word-logo-small

  Giáo án CN 6 đã sửa chuẩn 2015

  Ngày gửi: 2014-08-24 07:11:49

  print
  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH TỔ XÃ HỘI TUẦN 2 NĂM...

  Ngày gửi: 2014-08-23 22:43:09

  print
  Word-logo-small

  KE HOACH TUAN 1 - NAM HOC 201...

  Ngày gửi: 2014-08-23 15:06:59

  print
  Word-logo-small

  KE HOACH CHUYEN MON TO XA HOI

  Ngày gửi: 2014-08-23 15:06:09

  print
  Slide0

  Sâu bệnh hại cây trồng

  Ngày gửi: 2014-08-23 10:55:18

  print
  Word-logo-small

  Mẫu báo cáo sản phẩm Tập huấn hè

  Ngày gửi: 2014-08-23 10:46:44

  print
  Word-logo-small

  Bài tham khảo Tâp huấn hè

  Ngày gửi: 2014-08-23 10:45:57

  print
  Word-logo-small

  GA CN6

  Ngày gửi: 2014-08-18 14:03:29

  print
  Word-logo-small

  Giáo an cong nghẹ 6 2014-2015...

  Ngày gửi: 2014-08-17 23:39:16

  print
  Word-logo-small

  Cong nghe 6 tron bo 2014

  Ngày gửi: 2014-08-16 16:26:55

  print
  Word-logo-small

  PPCT 14 môn hoc

  Ngày gửi: 2014-08-15 09:49:08

  print
  Word-logo-small

  Giáo án CN6

  Ngày gửi: 2014-08-09 16:51:56

  print
  Word-logo-small

  Giáo án công nghệ 6 đủ bộ

  Ngày gửi: 2014-08-04 16:14:03

  print
  Word-logo-small

  Kế hoạch giảng dạy CN6

  Ngày gửi: 2014-08-03 17:06:25

  print
  Word-logo-small

  VĂN ĐINH - BAI DỰ THI

  Ngày gửi: 2014-07-31 12:48:38

  print
  Word-logo-small

  TRƯƠNG VĂN ĐINH - BÀI VIẾT DỰ...

  Ngày gửi: 2014-07-31 12:41:42

  print
  Word-logo-small

  TRƯƠNG VĂN ĐINH

  Ngày gửi: 2014-07-31 12:40:29

  print
  Word-logo-small

  Báo cáo chuyên đề tấm guong đ...

  Ngày gửi: 2014-07-31 12:37:16

  print
  Word-logo-small

  Giáo án Mĩ thuật 6

  Ngày gửi: 2014-07-13 10:07:12

  print
  Word-logo-small

  GIÁO Án công nghệ 6 hay

  Ngày gửi: 2014-07-12 04:07:16

  print
  Word-logo-small

  cong nghe 6

  Ngày gửi: 2014-05-23 03:05:25

  print
  Word-logo-small

  KHDH công nghệ 6 2013-2014

  Ngày gửi: 2014-05-21 08:05:24

  print
  Word-logo-small

  công nghệ 8 -đã sửa (13-14)

  Ngày gửi: 2014-05-20 23:07:01

  print
  Word-logo-small

  DE CUONG

  Ngày gửi: 2014-05-16 10:05:59