Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Công nghệ > Công nghệ 6 >  (2467 bài)

  print
  Word-logo-small

  giao ân cong nghe 6

  Ngày gửi: 2014-09-19 19:48:34

  print
  Word-logo-small

  CN 6 tuan 3-4

  Ngày gửi: 2014-09-19 08:25:56

  print
  Word-logo-small

  CN 6tuan 1-2

  Ngày gửi: 2014-09-19 08:25:34

  print
  Word-logo-small

  công nghệ 9 tuần 5tiết 5

  Ngày gửi: 2014-09-17 14:37:57

  print
  Word-logo-small

  công nghệ 8 tuần 5tiết 10

  Ngày gửi: 2014-09-17 14:37:16

  print
  Word-logo-small

  công nghệ 8 tuần 5tiết 9

  Ngày gửi: 2014-09-17 14:36:29

  print
  Word-logo-small

  đề thi HSG GDCD9-VÒNG 2

  Ngày gửi: 2014-09-17 06:46:51

  print
  Word-logo-small

  CONG NGHE 6

  Ngày gửi: 2014-09-16 08:38:06

  print
  Word-logo-small

  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 6 CẢ NĂM CH...

  Ngày gửi: 2014-09-15 22:16:32

  print
  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH TUẦN 5 TÔ XH

  Ngày gửi: 2014-09-14 20:48:59

  print
  Word-logo-small

  giao an cong nghe 6

  Ngày gửi: 2014-09-12 01:42:28

  print
  Word-logo-small

  CN tuan 1 2

  Ngày gửi: 2014-09-11 05:49:33

  print
  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH TUẦN 4 - TỔ XÃ ...

  Ngày gửi: 2014-09-07 14:45:03

  print
  Word-logo-small

  giao an DAI SO 8

  Ngày gửi: 2014-09-07 08:47:44

  print
  Word-logo-small

  giáo án đại số

  Ngày gửi: 2014-09-03 09:42:34

  print
  Word-logo-small

  Kế hoạch tháng 8_2014_2015

  Ngày gửi: 2014-09-02 08:05:49

  print
  Word-logo-small

  Kế hoạch tuần 3-2014_2015

  Ngày gửi: 2014-09-02 08:03:17

  print
  Word-logo-small

  Công nghệ 6 Vui

  Ngày gửi: 2014-08-31 06:49:14

  print
  Word-logo-small

  BÁO CÁO THÁNG 8 KE HOACH T...

  Ngày gửi: 2014-08-30 11:43:32

  print
  Word-logo-small

  KẾ HOACH TUẦN 3 - TỔ XÃ HỘI

  Ngày gửi: 2014-08-30 10:55:19

  print
  Word-logo-small

  bài tham khảo môn công nghệ l...

  Ngày gửi: 2014-08-29 09:11:47

  print
  Xls-small

  Mẫu sản phẩm CN 8

  Ngày gửi: 2014-08-29 08:04:41

  print
  Word-logo-small

  DON XIN CHUYEN TRUONG TRONG TINH

  Ngày gửi: 2014-08-26 09:57:31

  print
  Word-logo-small

  Mẫu báo cáo tập huấn môn CNgh...

  Ngày gửi: 2014-08-25 09:44:56

  print
  Word-logo-small

  ke hoach tuần 02_2014_2015

  Ngày gửi: 2014-08-24 09:13:16

  print
  Word-logo-small

  ke hoach thang 08_2014_2015

  Ngày gửi: 2014-08-24 08:21:23

  print
  Word-logo-small

  ke hoach tuan 01_2014_2015

  Ngày gửi: 2014-08-24 08:19:05

  print
  Word-logo-small

  Giáo án CN 6 đã sửa chuẩn 2015

  Ngày gửi: 2014-08-24 07:11:49

  print
  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH TỔ XÃ HỘI TUẦN 2 NĂM...

  Ngày gửi: 2014-08-23 22:43:09

  print
  Word-logo-small

  KE HOACH TUAN 1 - NAM HOC 201...

  Ngày gửi: 2014-08-23 15:06:59

  print
  Word-logo-small

  KE HOACH CHUYEN MON TO XA HOI

  Ngày gửi: 2014-08-23 15:06:09

  print
  Slide0

  Sâu bệnh hại cây trồng

  Ngày gửi: 2014-08-23 10:55:18

  print
  Word-logo-small

  Mẫu báo cáo sản phẩm Tập huấn hè

  Ngày gửi: 2014-08-23 10:46:44

  print
  Word-logo-small

  Bài tham khảo Tâp huấn hè

  Ngày gửi: 2014-08-23 10:45:57

  print
  Word-logo-small

  GA CN6

  Ngày gửi: 2014-08-18 14:03:29

  print
  Word-logo-small

  Giáo an cong nghẹ 6 2014-2015...

  Ngày gửi: 2014-08-17 23:39:16

  Nhấn Esc để đóng