Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Tin học > Tin học 11 >  (2618 bài)

Thumbnail

Đề Thi CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚ...

Ngày gửi: 2016-10-05 00:00:43

Word-logo-small

Bài tập và thực hành 8

Ngày gửi: 2016-10-04 14:21:10

Word-logo-small

Bài 1. Khái niệm lập trình và...

Ngày gửi: 2016-09-30 21:01:46

Thumbnail

Tin hoc 11

Ngày gửi: 2016-09-28 22:32:20

Word-logo-small

Lập trình LC3 một số bài toán...

Ngày gửi: 2016-09-27 23:48:40

Word-logo-small

Giáo án Nghề Tin học 11

Ngày gửi: 2016-08-24 13:51:10

Word-logo-small

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

Ngày gửi: 2016-08-17 16:33:04

Word-logo-small

Bài tập và thực hành 1

Ngày gửi: 2016-07-20 13:40:25

Pdf-small

Huong dan su dung BKED 6.0

Ngày gửi: 2016-05-10 09:54:44

Word-logo-small

đề kiểm 1 tiết tra tin hoc 11

Ngày gửi: 2016-05-08 21:26:13

Word-logo-small

Bài 12. Kiểu xâu

Ngày gửi: 2016-04-22 12:00:49

Pdf-small

Ngôn ngữ Lâp trình Pascal (Fu...

Ngày gửi: 2016-04-20 22:09:56

Pdf-small

Nhập / xuất file trong C++

Ngày gửi: 2016-04-20 22:06:31

Word-logo-small

PPCT nghề tin học văn phòng

Ngày gửi: 2016-03-04 09:06:17

Pdf-small

excel 2003

Ngày gửi: 2016-01-15 13:20:39

Pdf-small

giáo án tin học nghề 11

Ngày gửi: 2016-01-15 13:19:42

Pdf-small

giáo trình word

Ngày gửi: 2016-01-15 13:18:07

Word-logo-small

Kiểu mảng

Ngày gửi: 2015-12-27 18:00:31

Thumbnail

Gamemaker full pro ( PM Sáng ...

Ngày gửi: 2015-12-13 09:24:14

Word-logo-small

Phân phối chương trình Tin họ...

Ngày gửi: 2015-12-04 20:52:40

Word-logo-small

tạo sự hứng thú trong hoạt độ...

Ngày gửi: 2015-11-19 09:52:23

Word-logo-small

V, N, Adj + gioi tu

Ngày gửi: 2015-11-10 15:29:51

Word-logo-small

Bài 13. Kiểu bản ghi

Ngày gửi: 2015-10-25 17:52:15

Word-logo-small

GIÁO ÁN TRỌN BỘ THVP 11 - 2015

Ngày gửi: 2015-10-08 14:53:53

Word-logo-small

câu hỏi trắc nghiệm chuơng 1,...

Ngày gửi: 2015-09-30 11:00:22

Word-logo-small

Các chủ đề thực hành trên Pas...

Ngày gửi: 2015-09-20 20:03:44

Word-logo-small

Giáo án trọn bộ Tin Học 11 đầ...

Ngày gửi: 2015-09-20 17:25:36

Word-logo-small

Ke hoach giang day Tin hoc 11

Ngày gửi: 2015-09-20 15:50:44

Word-logo-small

Bài toán tìm số Fibonaci thứ n

Ngày gửi: 2015-09-15 15:40:47

Word-logo-small

Bài 3. Cấu trúc chương trình

Ngày gửi: 2015-08-22 22:03:59

Word-logo-small

BÀI TẬP PS LỚP 11

Ngày gửi: 2015-08-17 11:02:20

Word-logo-small

Bài tập và thực hành 1

Ngày gửi: 2015-08-10 08:18:31

Word-logo-small

tin học 11

Ngày gửi: 2015-08-07 19:29:14

Pdf-small

BÀI TẬP TIN 11 NÂNG CAO(BT)

Ngày gửi: 2015-07-20 23:18:03

Word-logo-small

skkn

Ngày gửi: 2015-07-07 12:42:09

Word-logo-small

Bài 13. Kiểu bản ghi

Ngày gửi: 2015-05-19 09:26:10