Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Tin học > Tin học 10 >  (2321 bài)

Word-logo-small

Bài 3. Giới thiệu về máy tính...

Ngày gửi: 2016-10-17 02:14:24

Word-logo-small

Bài 1. Tin học là một ngành k...

Ngày gửi: 2016-09-30 21:08:52

Word-logo-small

Giáo án tin hoc 10 full

Ngày gửi: 2016-09-25 20:38:55

Word-logo-small

bo de kiem tra tin 10

Ngày gửi: 2016-09-24 11:13:29

Word-logo-small

Bài 4. Bài toán và thuật toán...

Ngày gửi: 2016-09-24 09:13:17

Word-logo-small

Bài 10. Khái niệm về hệ điều ...

Ngày gửi: 2016-09-08 16:02:14

Word-logo-small

bai giang phôôshop

Ngày gửi: 2016-08-17 13:44:41

Word-logo-small

Bài 12. Giao tiếp với hệ điều...

Ngày gửi: 2016-05-01 11:54:30

Word-logo-small

Bài 20. Mạng máy tính

Ngày gửi: 2016-04-19 22:21:36

Word-logo-small

Bài 17. Một số chức năng khác

Ngày gửi: 2016-04-10 21:17:29

Word-logo-small

Bài 19. Tạo và làm việc với b...

Ngày gửi: 2016-03-24 21:19:58

Word-logo-small

giao an tin 10 hk2 chuan

Ngày gửi: 2016-03-20 22:45:50

Word-logo-small

Bài 17. Một số chức năng khác

Ngày gửi: 2016-03-06 19:58:37

Word-logo-small

giáo án tin 10 đầy đủ đã sửa

Ngày gửi: 2016-03-06 10:02:13

Word-logo-small

đề kiểm tra tin 10 okeee

Ngày gửi: 2016-03-06 10:01:14

Word-logo-small

Bài 16. Thực hành 7: Định dạn...

Ngày gửi: 2016-02-29 14:10:07

Slide0

đặc điểm dân cư xh châu á

Ngày gửi: 2016-02-18 13:29:10

Slide0

bài 12

Ngày gửi: 2016-02-18 13:28:39

Thumbnail

Bài 16. Định dạng văn bản

Ngày gửi: 2016-02-17 10:18:22

Word-logo-small

Bài 12. Thực hành 3: Làm quen...

Ngày gửi: 2016-01-13 22:52:09

Xls-small

xẹm-16

Ngày gửi: 2016-01-12 18:10:13

Xls-small

trang xem 2016

Ngày gửi: 2016-01-12 09:57:41

Word-logo-small

BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL 2003 ...

Ngày gửi: 2016-01-11 13:48:44

Xls-small

BẢNG DIEM THI TIẾNG ANH 1O

Ngày gửi: 2015-12-28 09:47:27

Word-logo-small

Làm quen với MS Word

Ngày gửi: 2015-12-27 17:59:30

Word-logo-small

khái niệm soạn thảo văn bản

Ngày gửi: 2015-12-27 17:27:38

Word-logo-small

Bài 12. Thực hành 5: Thao tác...

Ngày gửi: 2015-12-27 09:59:50

Word-logo-small

Đoàn Nam Hải

Ngày gửi: 2015-12-22 22:31:02

Word-logo-small

đề thi tin 12 trắc nghiệm

Ngày gửi: 2015-12-12 15:14:52

Word-logo-small

Bài 16. Định dạng văn bản

Ngày gửi: 2015-11-29 07:54:09

Word-logo-small

Bài 9. Tin học và xã hội

Ngày gửi: 2015-11-11 16:09:58

Word-logo-small

Bài 10. Khái niệm về hệ điều ...

Ngày gửi: 2015-11-10 07:54:32

Word-logo-small

Bài 6. Giải bài toán trên máy...

Ngày gửi: 2015-10-28 16:02:32

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 HKI

Ngày gửi: 2015-10-20 14:35:03

Word-logo-small

tiet 18 - B6. Giai bai toan t...

Ngày gửi: 2015-10-17 19:29:17

Word-logo-small

Bài 6. Giải bài toán trên máy...

Ngày gửi: 2015-10-13 21:43:32