Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tin học > Tin học 9 >  (4284 bài)

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2017-11-03 09:05:13

Word-logo-small

Bài 7. Tin học và xã hội

Ngày gửi: 2017-11-02 11:11:41

Word-logo-small

Giáo trình Word 2010

Ngày gửi: 2017-11-02 11:08:58

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-10-29 15:37:37

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-10-23 23:54:01

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-10-19 21:09:20

Pdf-small

Lòng thành tri ân

Ngày gửi: 2017-10-18 07:37:42

Pdf-small

Xin cho con niềm tin

Ngày gửi: 2017-10-18 07:34:59

Pdf-small

Cha ơi!

Ngày gửi: 2017-10-18 07:23:36

Word-logo-small

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

Ngày gửi: 2017-10-16 23:24:56

Word-logo-small

Bài thực hành 3. Sử dụng thư ...

Ngày gửi: 2017-10-12 11:17:46

Word-logo-small

Bài thực hành 1. Sử dụng trìn...

Ngày gửi: 2017-10-10 10:51:06

Word-logo-small

Bản Ghost Win8.1 Pro 32 bit F...

Ngày gửi: 2017-10-05 11:27:27

Word-logo-small

giao an sinh học 8

Ngày gửi: 2017-09-26 16:27:01

Word-logo-small

Bài 7. Tin học và xã hội

Ngày gửi: 2017-09-10 13:55:24

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-08-24 09:42:30

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-07-23 11:08:11

Thumbnail

Hướng dẫn cài đặt sửa lỗi. Nh...

Ngày gửi: 2017-06-02 13:31:54

Word-logo-small

Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu ...

Ngày gửi: 2017-05-26 10:58:20

Word-logo-small

Bài 9. Bài trình chiếu

Ngày gửi: 2017-05-20 09:18:04

Word-logo-small

KẾ HOẠCH BỘ MÔN TIN HỌC 9

Ngày gửi: 2017-05-05 15:01:31

Thumbnail

Ôn tập

Ngày gửi: 2017-05-03 07:41:35

Thumbnail

Bài thực hành 12. Tạo sản phẩ...

Ngày gửi: 2017-05-03 07:41:12

Thumbnail

Bài thực hành 12. Tạo sản phẩ...

Ngày gửi: 2017-05-03 07:40:54

Thumbnail

Bài thực hành 12. Tạo sản phẩ...

Ngày gửi: 2017-05-03 07:40:36

Thumbnail

Bài thực hành 12. Tạo sản phẩ...

Ngày gửi: 2017-05-03 07:40:12

Thumbnail

Bài thực hành 11. Tạo ảnh độn...

Ngày gửi: 2017-05-03 07:39:45

Thumbnail

Bài thực hành 11. Tạo ảnh độn...

Ngày gửi: 2017-05-03 07:39:23

Thumbnail

Bài 14. Làm quen với phần mềm...

Ngày gửi: 2017-05-03 07:39:07

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-04-26 07:41:18

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-04-23 23:36:45

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-04-19 08:06:15

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-04-18 14:38:33

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-04-18 14:30:21

Word-logo-small

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

Ngày gửi: 2017-04-12 10:06:27

Word-logo-small

Bài 1. Từ máy tính đến mạng m...

Ngày gửi: 2017-04-04 13:10:32