Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tin học > Tin học 8 >  (3453 bài)

Word-logo-small

KHDH Tin 8 Tuần 13, 14

Ngày gửi: 2017-11-12 05:20:32

Word-logo-small

Giáo án Tin học 8 (Vnen)

Ngày gửi: 2017-11-09 19:10:01

Word-logo-small

day hoc theo chu de

Ngày gửi: 2017-11-06 21:53:53

Word-logo-small

KHDH Tin 8, Tuần 12, 13

Ngày gửi: 2017-11-05 22:48:56

Word-logo-small

KHDH TIN 8 - TUAN 12,13

Ngày gửi: 2017-11-01 15:34:01

Word-logo-small

Bài thực hành 3. Khai báo và ...

Ngày gửi: 2017-10-29 15:51:12

Slide0

Bài 5. Từ bài toán đến chương...

Ngày gửi: 2017-10-27 09:54:48

Slide0

Bài tập lần 1

Ngày gửi: 2017-10-27 09:54:33

Word-logo-small

Tin học 8. GA

Ngày gửi: 2017-10-24 09:56:43

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2017-10-23 23:49:19

Word-logo-small

KHDH TIN 8 - TUẦN 10

Ngày gửi: 2017-10-22 09:35:40

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-10-19 01:22:58

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-10-16 23:31:00

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-10-16 22:54:20

Word-logo-small

Tin 8 tuần 9

Ngày gửi: 2017-10-15 21:35:52

Word-logo-small

phan phoi chuong trinh tin 8 ...

Ngày gửi: 2017-10-15 21:23:07

Pdf-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-10-12 22:46:08

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-10-11 10:17:15

Pdf-small

KHBM Tin 8 NH 2017-2018

Ngày gửi: 2017-10-10 01:44:23

Word-logo-small

Tin 8 - Tuan 8

Ngày gửi: 2017-10-09 05:52:10

Word-logo-small

giáo án tin học 8 kì 1

Ngày gửi: 2017-10-06 22:40:17

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-10-03 07:42:51

Word-logo-small

KHDH Tin 8 -Tuan 7

Ngày gửi: 2017-10-02 05:39:41

Word-logo-small

Bài 7. Câu lệnh lặp

Ngày gửi: 2017-09-26 11:34:04

Word-logo-small

KHDH Tin 8, tuần 6

Ngày gửi: 2017-09-25 05:38:55

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng biến trong chư...

Ngày gửi: 2017-09-24 22:20:56

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng biến trong chư...

Ngày gửi: 2017-09-24 22:20:41

Word-logo-small

tin hoc 8 vnen

Ngày gửi: 2017-09-21 21:45:56

Word-logo-small

Bài 1: Máy tính và chương trì...

Ngày gửi: 2017-09-19 19:52:12

Word-logo-small

Giáo án PM ANATOMY giải phẩu ...

Ngày gửi: 2017-09-18 22:20:11

Word-logo-small

KHDH Tin 8 Tuan 5

Ngày gửi: 2017-09-15 08:16:52

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-09-12 16:46:38

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-09-12 16:00:55

Word-logo-small

Bài 3. Chương trình máy tính ...

Ngày gửi: 2017-09-11 10:04:51

Word-logo-small

Bài 3. Chương trình máy tính ...

Ngày gửi: 2017-09-11 10:04:41

Pdf-small

PHÂN PHÓI CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌ...

Ngày gửi: 2017-09-09 22:05:14