Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Tin học > Tin học 7 >  (3190 bài)

print
Word-logo-small

Bài 6. Định dạng trang tính

Ngày gửi: 2014-12-17 09:37:50

print
Word-logo-small

Bài 6. Định dạng trang tính

Ngày gửi: 2014-12-17 09:36:53

print
Word-logo-small

Bài 6. Định dạng trang tính

Ngày gửi: 2014-12-17 09:30:30

print
Xls-small

DANH SÁCH LỚP EM 7A 40 HS

Ngày gửi: 2014-12-16 08:47:00

print
Word-logo-small

Bài 6. Định dạng trang tính

Ngày gửi: 2014-12-16 05:36:28

print
Word-logo-small

giao an tin 7 hoc ky 1

Ngày gửi: 2014-12-08 21:06:56

print
Thumbnail

Tin 7_Kiểm tra HKI

Ngày gửi: 2014-12-07 15:48:06

print
Thumbnail

Tin 7_Kiểm Tra Tiết 28

Ngày gửi: 2014-12-07 15:47:32

print
Word-logo-small

Bài thực hành 1. Làm quen với...

Ngày gửi: 2014-12-03 09:40:10

print
Word-logo-small

Bài đọc thêm 3. Học vẽ hình h...

Ngày gửi: 2014-12-01 19:48:32

print
Word-logo-small

Bài 1. Chương trình bảng tính...

Ngày gửi: 2014-11-27 16:26:57

print
Word-logo-small

Đề cương ôn tập học kỳ I

Ngày gửi: 2014-11-25 21:49:43

print
Word-logo-small

TIN HOC 7

Ngày gửi: 2014-11-24 08:43:07

print
Thumbnail

Tin 7_Ôn tập_T33

Ngày gửi: 2014-11-23 07:32:18

print
Thumbnail

Tin 7_Ôn tập_T34

Ngày gửi: 2014-11-23 07:29:53

print
Word-logo-small

Tiết 27: Ôn tập

Ngày gửi: 2014-11-22 19:55:14

print
Word-logo-small

BTH5: Chỉnh sửa trang tính củ...

Ngày gửi: 2014-11-22 19:52:34

print
Word-logo-small

BTH5: Chỉnh sửa trang tính củ...

Ngày gửi: 2014-11-22 19:51:33

print
Word-logo-small

Bài 5. Thao tác với bảng tính

Ngày gửi: 2014-11-22 19:49:30

print
Word-logo-small

Bài 5. Thao tác với bảng tính

Ngày gửi: 2014-11-22 19:48:27

print
Thumbnail

Tiết 27_Tin 7

Ngày gửi: 2014-11-16 07:26:05

print
Word-logo-small

Bài 1. Chương trình bảng tính...

Ngày gửi: 2014-11-15 09:54:35

print
Word-logo-small

Bài thực hành 6. Trình bày bả...

Ngày gửi: 2014-11-15 09:19:29

print
Word-logo-small

Giáo án tin học 7 theo PPCT

Ngày gửi: 2014-11-15 07:06:36

print
Word-logo-small

Bài thực hành 4. Bảng điểm củ...

Ngày gửi: 2014-11-13 09:00:00

print
Word-logo-small

Bài 5. Thao tác với bảng tính

Ngày gửi: 2014-11-12 21:07:31

print
Word-logo-small

Bài thực hành 3. Bảng điểm củ...

Ngày gửi: 2014-11-12 21:06:20

print
Word-logo-small

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2014-11-12 21:04:51

print
Word-logo-small

Bài 3. Thực hiện tính toán tr...

Ngày gửi: 2014-11-12 21:03:52

print
Word-logo-small

Bài thực hành 2. Làm quen với...

Ngày gửi: 2014-11-12 21:03:27

print
Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2014-11-12 21:03:02

print
Word-logo-small

Bài thực hành 1. Làm quen với...

Ngày gửi: 2014-11-12 21:02:26

print
Word-logo-small

Bài thực hành 5. Chỉnh sửa tr...

Ngày gửi: 2014-11-12 20:59:36

print
Word-logo-small

Bài thực hành 4. Bảng điểm củ...

Ngày gửi: 2014-11-12 20:56:30

print
Word-logo-small

Bài thực hành 4. Bảng điểm củ...

Ngày gửi: 2014-11-12 20:54:54

print
Word-logo-small

Bài 3. Thực hiện tính toán tr...

Ngày gửi: 2014-11-06 09:12:37