Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Tin học > Tin học 7 >  (3430 bài)

  print
  Thumbnail

  Bài 3. Thực hiện tính toán tr...

  Ngày gửi: 2015-10-03 16:54:18

  print
  Thumbnail

  Bài 3. Thực hiện tính toán tr...

  Ngày gửi: 2015-10-03 16:53:58

  print
  Word-logo-small

  Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

  Ngày gửi: 2015-09-29 07:36:32

  print
  Word-logo-small

  Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

  Ngày gửi: 2015-09-29 07:36:08

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 2. Làm quen với...

  Ngày gửi: 2015-09-29 07:35:49

  print
  Word-logo-small

  Bài 2. Các thành phần chính v...

  Ngày gửi: 2015-09-29 07:35:30

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 1. Làm quen với...

  Ngày gửi: 2015-09-29 07:35:11

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Chương trình bảng tính...

  Ngày gửi: 2015-09-29 07:34:57

  print
  Word-logo-small

  Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

  Ngày gửi: 2015-09-29 07:33:06

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 2. Làm quen với...

  Ngày gửi: 2015-09-29 07:32:14

  print
  Word-logo-small

  Bài 2. Các thành phần chính v...

  Ngày gửi: 2015-09-29 07:31:49

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 1. Làm quen với...

  Ngày gửi: 2015-09-29 07:31:31

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Chương trình bảng tính...

  Ngày gửi: 2015-09-29 07:31:14

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Chương trình bảng tính...

  Ngày gửi: 2015-09-28 16:33:53

  print
  Thumbnail

  Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

  Ngày gửi: 2015-09-28 08:25:47

  print
  Thumbnail

  Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

  Ngày gửi: 2015-09-28 08:25:17

  print
  Word-logo-small

  Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng...

  Ngày gửi: 2015-09-25 06:33:50

  print
  Word-logo-small

  Bài 2. Các thành phần chính v...

  Ngày gửi: 2015-09-22 09:38:59

  print
  Thumbnail

  Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

  Ngày gửi: 2015-09-22 07:56:06

  print
  Thumbnail

  Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

  Ngày gửi: 2015-09-22 07:55:49

  print
  Thumbnail

  Bài thực hành 2. Làm quen với...

  Ngày gửi: 2015-09-22 07:55:24

  print
  Thumbnail

  Bài thực hành 2. Làm quen với...

  Ngày gửi: 2015-09-22 07:55:07

  print
  Thumbnail

  Bài 2. Các thành phần chính v...

  Ngày gửi: 2015-09-22 07:54:48

  print
  Thumbnail

  Bài 2. Các thành phần chính v...

  Ngày gửi: 2015-09-22 07:54:30

  print
  Word-logo-small

  Ke hoach giang day Tin hoc 7

  Ngày gửi: 2015-09-20 15:24:53

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Chương trình bảng tính...

  Ngày gửi: 2015-09-18 10:39:23

  print
  Word-logo-small

  PPCT tin học THCS

  Ngày gửi: 2015-09-16 15:30:41

  print
  Word-logo-small

  Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng...

  Ngày gửi: 2015-09-10 13:33:34

  print
  Word-logo-small

  giao an Tin 7(14-15)

  Ngày gửi: 2015-09-02 21:23:51

  print
  Word-logo-small

  GIAO AN TIN 7 CA NAM

  Ngày gửi: 2015-09-02 19:57:30

  print
  Thumbnail

  Bài thực hành 1. Làm quen với...

  Ngày gửi: 2015-09-01 07:52:19

  print
  Thumbnail

  Bài thực hành 1. Làm quen với...

  Ngày gửi: 2015-09-01 07:10:59

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Chương trình bảng tính...

  Ngày gửi: 2015-08-24 18:07:08

  print
  Thumbnail

  Bài 1. Chương trình bảng tính...

  Ngày gửi: 2015-08-24 07:36:26

  print
  Thumbnail

  Bài 1. Chương trình bảng tính...

  Ngày gửi: 2015-08-24 07:35:54

  print
  Word-logo-small

  GA tin 7 - cả năm

  Ngày gửi: 2015-08-22 17:39:18