Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Tin học > Tin học 7 >  (3638 bài)

Word-logo-small

Tiết 15,16: Bài tập_Kiểm tra ...

Ngày gửi: 2016-10-17 05:05:49

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2016-10-16 18:21:00

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2016-10-16 18:17:26

Word-logo-small

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng...

Ngày gửi: 2016-10-16 09:46:56

Word-logo-small

giáo án tin 7 VNEN

Ngày gửi: 2016-10-13 11:22:28

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2016-10-11 10:01:05

Word-logo-small

Kế hoạch bộ môn tin học 7 201...

Ngày gửi: 2016-10-09 16:53:25

Word-logo-small

Bài 1. Chương trình bảng tính...

Ngày gửi: 2016-10-05 16:43:16

Word-logo-small

GA tin 7 cả năm (3 cột - Định...

Ngày gửi: 2016-10-05 08:23:29

Word-logo-small

Bài 7. Trình bày và in trang ...

Ngày gửi: 2016-09-28 10:42:35

Thumbnail

Lớp 7_vnen_Bài 3-Trình bày th...

Ngày gửi: 2016-09-25 07:10:21

Word-logo-small

PPCT Tin 7

Ngày gửi: 2016-09-22 09:31:07

Word-logo-small

Tin 7 HK II

Ngày gửi: 2016-09-20 05:07:58

Word-logo-small

Giáo án Tin 7 HK I

Ngày gửi: 2016-09-20 05:05:45

Word-logo-small

Bài thực hành 2. Làm quen với...

Ngày gửi: 2016-09-19 00:06:08

Word-logo-small

Bài thực hành 2. Làm quen với...

Ngày gửi: 2016-09-19 00:05:31

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2016-09-17 16:30:01

Word-logo-small

Bài 1. Chương trình bảng tính...

Ngày gửi: 2016-09-15 08:43:09

Word-logo-small

Bài thực hành 2. Làm quen với...

Ngày gửi: 2016-09-12 16:13:31

Word-logo-small

GIÁO ÁN TIN HỌC 7 THM bài 2

Ngày gửi: 2016-09-09 20:26:25

Word-logo-small

giáo án tin học 7 THM Bài 1

Ngày gửi: 2016-09-07 22:20:19

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2016-09-07 16:47:12

Word-logo-small

Giao An TH7 HK2

Ngày gửi: 2016-09-06 19:59:37

Word-logo-small

Giao An TH 7

Ngày gửi: 2016-09-06 19:58:02

Word-logo-small

tra 15p TH tin 7 k1

Ngày gửi: 2016-09-04 17:10:09

Word-logo-small

kktra 15 p tin 7 k1

Ngày gửi: 2016-09-04 17:08:37

Word-logo-small

giao an tin 7 k1

Ngày gửi: 2016-09-04 17:07:27

Word-logo-small

giao an tin 7 k2

Ngày gửi: 2016-09-04 17:01:20

Word-logo-small

de ktre tin 7 2

Ngày gửi: 2016-09-04 16:58:09

Thumbnail

Tài liệu tập huấn Tinhoc 7 -S...

Ngày gửi: 2016-09-02 15:59:22

Thumbnail

KHDH TIN HỌC 7 - TUẦN 3, 4

Ngày gửi: 2016-09-02 05:48:18

Word-logo-small

Bài thực hành 1. Làm quen với...

Ngày gửi: 2016-09-01 16:49:29

Word-logo-small

Bài 1. Chương trình bảng tính...

Ngày gửi: 2016-09-01 16:49:00

Xls-small

kiem tra thuc hanh

Ngày gửi: 2016-09-01 08:13:32

Word-logo-small

Phân Phôi môn Tin học 7 VNEN

Ngày gửi: 2016-08-31 07:59:02

Word-logo-small

Bài 1. Chương trình bảng tính...

Ngày gửi: 2016-08-30 00:02:32