Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Tin học > Tin học 7 >  (3473 bài)

  print
  Word-logo-small

  Tiết 33 - 34 Ôn tập

  Ngày gửi: 2015-11-29 10:46:47

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 5. Chỉnh sửa tr...

  Ngày gửi: 2015-11-28 14:07:15

  print
  Word-logo-small

  Bài 5. Thao tác với bảng tính

  Ngày gửi: 2015-11-28 14:06:52

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 4. Bảng điểm củ...

  Ngày gửi: 2015-11-28 14:06:08

  print
  Word-logo-small

  Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

  Ngày gửi: 2015-11-28 14:05:20

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Chương trình bảng tính...

  Ngày gửi: 2015-11-26 20:26:44

  print
  Word-logo-small

  Bài 5. Thao tác với bảng tính

  Ngày gửi: 2015-11-26 10:00:38

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 5. Chỉnh sửa tr...

  Ngày gửi: 2015-11-26 09:54:32

  print
  Word-logo-small

  Bài 5. Thao tác với bảng tính

  Ngày gửi: 2015-11-25 11:57:53

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Chương trình bảng tính...

  Ngày gửi: 2015-11-24 12:14:22

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Chương trình bảng tính...

  Ngày gửi: 2015-11-24 12:12:21

  print
  Word-logo-small

  Tin 7 2 cột cả năm

  Ngày gửi: 2015-11-24 12:10:41

  print
  Word-logo-small

  BÀI TẬP ÔN KIỂM THỰC HÀNH MỘT...

  Ngày gửi: 2015-11-23 10:59:20

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 1. Làm quen với...

  Ngày gửi: 2015-11-22 22:47:12

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Chương trình bảng tính...

  Ngày gửi: 2015-11-22 22:46:21

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Chương trình bảng tính...

  Ngày gửi: 2015-11-15 19:53:34

  print
  Word-logo-small

  Phân phối chương trình tin họ...

  Ngày gửi: 2015-11-14 16:13:11

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Chương trình bảng tính...

  Ngày gửi: 2015-11-10 10:55:24

  print
  Thumbnail

  Bài 5. Thao tác với bảng tính

  Ngày gửi: 2015-11-09 15:40:37

  print
  Thumbnail

  Bài 5. Thao tác với bảng tính

  Ngày gửi: 2015-11-09 15:40:15

  print
  Thumbnail

  Bài thực hành 4. Bảng điểm củ...

  Ngày gửi: 2015-11-09 15:39:47

  print
  Thumbnail

  Bài thực hành 4. Bảng điểm củ...

  Ngày gửi: 2015-11-09 15:39:12

  print
  Thumbnail

  Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

  Ngày gửi: 2015-11-09 15:38:49

  print
  Thumbnail

  Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

  Ngày gửi: 2015-11-09 15:38:20

  print
  Word-logo-small

  Bài 5. Thao tác với bảng tính

  Ngày gửi: 2015-11-07 09:41:06

  print
  Word-logo-small

  Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

  Ngày gửi: 2015-11-06 22:30:27

  print
  Word-logo-small

  giáo án tin học 7

  Ngày gửi: 2015-11-05 21:16:02

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Chương trình bảng tính...

  Ngày gửi: 2015-11-02 08:49:21

  print
  Thumbnail

  Bài 5. Thao tác với bảng tính

  Ngày gửi: 2015-10-24 20:02:13

  print
  Word-logo-small

  Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

  Ngày gửi: 2015-10-21 21:45:41

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Chương trình bảng tính...

  Ngày gửi: 2015-10-20 10:20:22

  print
  Thumbnail

  Bài thực hành 3. Bảng điểm củ...

  Ngày gửi: 2015-10-20 07:39:38

  print
  Thumbnail

  Bài thực hành 3. Bảng điểm củ...

  Ngày gửi: 2015-10-19 21:10:19

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Chương trình bảng tính...

  Ngày gửi: 2015-10-16 10:02:22

  print
  Thumbnail

  Tiết 16: Kiểm tra 1 tiết

  Ngày gửi: 2015-10-10 19:56:39

  print
  Thumbnail

  Tiết 15: Bài Tập

  Ngày gửi: 2015-10-10 19:55:44