Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tin học > Tin học 7 >  (3819 bài)

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-12-08 22:03:58

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-12-05 20:11:15

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-12-05 20:09:30

Word-logo-small

Đề cương ôn tập Tin 7_HKI_1718

Ngày gửi: 2017-12-02 18:44:41

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2017-12-02 08:02:58

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2017-11-25 15:06:12

Word-logo-small

giao an ca nam

Ngày gửi: 2017-11-25 15:02:05

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-11-11 21:32:08

Word-logo-small

tin hoc 7

Ngày gửi: 2017-11-11 09:08:31

Word-logo-small

Chủ đề tin 7

Ngày gửi: 2017-11-09 14:39:18

Word-logo-small

Giáo án tin học 7 tuần 1 - 12

Ngày gửi: 2017-11-08 22:43:57

Word-logo-small

Giáo án tin học 7 tuần 1-12

Ngày gửi: 2017-11-08 22:41:21

Word-logo-small

Bài 5. Thao tác với bảng tính

Ngày gửi: 2017-11-03 20:16:50

Word-logo-small

Bài 1. Chương trình bảng tính...

Ngày gửi: 2017-10-29 15:47:57

Word-logo-small

Bài 1. Chương trình bảng tính...

Ngày gửi: 2017-10-29 15:46:12

Word-logo-small

Le luong Tin hoc 7

Ngày gửi: 2017-10-24 08:59:32

Word-logo-small

Le luong -Tu chon Tin hoc 7

Ngày gửi: 2017-10-24 08:58:48

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-10-23 02:42:39

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-10-22 02:59:54

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-10-13 05:51:06

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-10-11 11:41:45

Pdf-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2017-10-09 14:38:46

Word-logo-small

giáo án tin học 6 tuần 09

Ngày gửi: 2017-10-06 20:35:11

Word-logo-small

giáo án tin học lớp 7 tuần 09

Ngày gửi: 2017-10-06 20:34:11

Word-logo-small

giáo án tin học 7 hay, chuẩn ...

Ngày gửi: 2017-10-05 15:54:56

Word-logo-small

Bài 1. Chương trình bảng tính...

Ngày gửi: 2017-09-27 10:40:26

Word-logo-small

Bài thực hành 2. Làm quen với...

Ngày gửi: 2017-09-25 20:15:47

Word-logo-small

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2017-09-24 22:22:52

Word-logo-small

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2017-09-24 22:22:37

Word-logo-small

Bài thực hành 2. Làm quen với...

Ngày gửi: 2017-09-24 22:22:12

Word-logo-small

Bài thực hành 2. Làm quen với...

Ngày gửi: 2017-09-24 22:21:57

Pdf-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-09-13 14:20:35

Word-logo-small

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng...

Ngày gửi: 2017-09-12 19:39:04

Word-logo-small

Bài thực hành 1. Làm quen với...

Ngày gửi: 2017-09-12 16:50:09

Word-logo-small

Bài 1. Chương trình bảng tính...

Ngày gửi: 2017-09-12 16:11:10

Word-logo-small

Bài 1. Chương trình bảng tính...

Ngày gửi: 2017-09-11 09:18:47