Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Tin học > Tin học 7 >  (3779 bài)

  Word-logo-small

  Bài 1. Chương trình bảng tính...

  Ngày gửi: 2017-08-12 19:10:32

  Xls-small

  Bài tập thực hành excel 2003

  Ngày gửi: 2017-07-28 15:54:10

  Word-logo-small

  Giáo án tổng hợp

  Ngày gửi: 2017-07-20 09:40:09

  Word-logo-small

  Giáo án tổng hợp

  Ngày gửi: 2017-06-04 10:44:54

  Word-logo-small

  Giáo án tổng hợp

  Ngày gửi: 2017-06-04 10:41:54

  Word-logo-small

  Bài đọc thêm 3. Học vẽ hình h...

  Ngày gửi: 2017-05-02 11:36:35

  Word-logo-small

  Giáo án tổng hợp

  Ngày gửi: 2017-04-26 07:33:56

  Thumbnail

  Đề thi HK2

  Ngày gửi: 2017-04-22 19:42:37

  Word-logo-small

  giáo án tin 7 (16-17) 885

  Ngày gửi: 2017-04-21 14:06:01

  Word-logo-small

  KIEM TRA 1 TIET TIN HOC 7 - VÂN

  Ngày gửi: 2017-04-19 14:24:47

  Thumbnail

  Bài 7. Trình bày và in trang ...

  Ngày gửi: 2017-04-11 23:10:21

  Thumbnail

  Bài thực hành 6. Trình bày bả...

  Ngày gửi: 2017-04-04 22:26:45

  Thumbnail

  Bài đọc thêm 3. Học vẽ hình h...

  Ngày gửi: 2017-04-04 18:47:21

  Word-logo-small

  Giáo án Tin học 7 (Vnen Cả năm)

  Ngày gửi: 2017-04-04 14:22:21

  Word-logo-small

  Giáo án tổng hợp

  Ngày gửi: 2017-03-31 20:06:01

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra HK 2 tin học 7_2017

  Ngày gửi: 2017-03-26 20:32:55

  Word-logo-small

  Nhung mo uoc

  Ngày gửi: 2017-03-22 22:04:17

  Word-logo-small

  Bài thực hành tổng hợp 3 Vnen

  Ngày gửi: 2017-03-20 13:22:30

  Word-logo-small

  Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

  Ngày gửi: 2017-03-14 19:40:16

  Word-logo-small

  Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng...

  Ngày gửi: 2017-03-14 19:37:02

  Word-logo-small

  Bài 3. Thực hiện tính toán tr...

  Ngày gửi: 2017-03-12 22:09:11

  Word-logo-small

  Giáo án tổng hợp

  Ngày gửi: 2017-03-02 21:59:46

  Xls-small

  Bài thực hành sô 8 của HS lớp 7

  Ngày gửi: 2017-03-01 11:51:06

  Xls-small

  Bài tập thực hành Excel 2003

  Ngày gửi: 2017-03-01 11:49:09

  Xls-small

  Bài thực hành của học sinh lớ...

  Ngày gửi: 2017-03-01 11:47:45

  Xls-small

  Bài thực hành số 8

  Ngày gửi: 2017-03-01 11:45:24

  Xls-small

  Bài thực hành Excel

  Ngày gửi: 2017-03-01 11:43:59

  Xls-small

  Bài làm của HS

  Ngày gửi: 2017-03-01 11:42:33

  Xls-small

  Bài làm học sinh

  Ngày gửi: 2017-03-01 11:41:25

  Xls-small

  Bài thực hành

  Ngày gửi: 2017-03-01 11:40:13

  Word-logo-small

  Giáo án tổng hợp

  Ngày gửi: 2017-02-28 13:25:21

  Word-logo-small

  Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

  Ngày gửi: 2017-02-28 11:17:41

  Word-logo-small

  Bài 11:học toán với toolkit math

  Ngày gửi: 2017-02-24 10:37:09

  Xls-small

  Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

  Ngày gửi: 2017-02-18 07:57:43

  Word-logo-small

  Bài 5. Thao tác với bảng tính

  Ngày gửi: 2017-02-13 22:30:39

  Word-logo-small

  Bài 5. Thao tác với bảng tính

  Ngày gửi: 2017-02-13 22:24:32

  Nhấn ESC để đóng