Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Tin học > Tin học 7 >  (3716 bài)

Word-logo-small

Tiết 39,40

Ngày gửi: 2017-01-15 16:33:06

Thumbnail

Giáo án Tin học 7 kì 2

Ngày gửi: 2017-01-07 11:07:55

Word-logo-small

Bài 1. Chương trình bảng tính...

Ngày gửi: 2017-01-02 13:03:22

Word-logo-small

Bài 5. Thao tác với bảng tính

Ngày gửi: 2016-12-31 16:22:58

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2016-12-25 20:25:50

Word-logo-small

Đề cương ôn tập tin 7 HKI 201...

Ngày gửi: 2016-12-10 13:49:48

Word-logo-small

KTTIN 7 KI I+ĐA

Ngày gửi: 2016-12-07 21:06:44

Word-logo-small

Bài 1. Chương trình bảng tính...

Ngày gửi: 2016-12-05 20:23:43

Word-logo-small

Bài thực hành 5. Chỉnh sửa tr...

Ngày gửi: 2016-12-05 00:21:06

Word-logo-small

Bài thực hành 5. Chỉnh sửa tr...

Ngày gửi: 2016-12-05 00:20:46

Word-logo-small

BAI TAP

Ngày gửi: 2016-12-05 00:18:26

Word-logo-small

Đề kiểm tra học kì 1 tin học 7

Ngày gửi: 2016-12-04 20:15:51

Word-logo-small

Đề Kiểm tra tin học kì 1 tin 7

Ngày gửi: 2016-12-04 20:14:57

Word-logo-small

GIÁO AN TIN HỌC 7 (VNEN)

Ngày gửi: 2016-12-03 13:21:24

Word-logo-small

Bài 7. Trình bày và in trang ...

Ngày gửi: 2016-12-02 21:08:07

Word-logo-small

Bài thực hành 2. Làm quen với...

Ngày gửi: 2016-12-02 19:19:07

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2016-12-02 19:17:30

Word-logo-small

Bài thực hành 1. Làm quen với...

Ngày gửi: 2016-12-02 19:15:49

Word-logo-small

Bài 1. Chương trình bảng tính...

Ngày gửi: 2016-12-02 19:12:36

Word-logo-small

Bài 1. Chương trình bảng tính...

Ngày gửi: 2016-12-02 19:06:41

Word-logo-small

Tiết 28 - Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2016-11-25 21:39:57

Word-logo-small

Bài thực hành 5. Chỉnh sửa tr...

Ngày gửi: 2016-11-25 14:40:07

Thumbnail

KHDH TIN 7 TUAN 15

Ngày gửi: 2016-11-24 08:43:23

Thumbnail

KHDH TIN 7 TUAN 1

Ngày gửi: 2016-11-24 08:38:58

Thumbnail

Bài thực hành 5. Chỉnh sửa tr...

Ngày gửi: 2016-11-22 10:52:22

Thumbnail

Bài thực hành 5. Chỉnh sửa tr...

Ngày gửi: 2016-11-22 10:51:42

Thumbnail

Bài 5. Thao tác với bảng tính

Ngày gửi: 2016-11-22 10:50:59

Thumbnail

Bài 5. Thao tác với bảng tính

Ngày gửi: 2016-11-22 10:50:11

Word-logo-small

Bài thực hành 5. Chỉnh sửa tr...

Ngày gửi: 2016-11-22 02:44:12

Word-logo-small

Đề và đáp án bài kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2016-11-18 19:46:47

Word-logo-small

de kiem tra 1 tiet tin hoc7 t...

Ngày gửi: 2016-11-12 10:01:48

Thumbnail

Giáo án tin học 7 _Chuẩn

Ngày gửi: 2016-11-10 11:16:36

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2016-11-03 01:06:44

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2016-11-03 01:05:54

Word-logo-small

Bài 4. Sử dụng các hàm để tín...

Ngày gửi: 2016-10-31 17:51:07

Word-logo-small

GIÁO ÁN ANH 6 THÍ ĐIẺM HỌC KÌ I

Ngày gửi: 2016-10-30 22:23:36