Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Tin học > Tin học 6 >  (6209 bài)

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 5. Văn bản đầu ...

  Ngày gửi: 2016-05-23 21:15:06

  print
  Word-logo-small

  Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

  Ngày gửi: 2016-05-23 21:12:06

  print
  Word-logo-small

  Bài 16. Định dạng văn bản

  Ngày gửi: 2016-05-23 21:10:42

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 6. Em tập chỉnh...

  Ngày gửi: 2016-05-23 21:08:26

  print
  Word-logo-small

  Bài 18. Trình bày trang văn b...

  Ngày gửi: 2016-05-23 21:04:45

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 7. Em tập trình...

  Ngày gửi: 2016-05-23 21:03:29

  print
  Word-logo-small

  Bài 6. Học gõ mười ngón

  Ngày gửi: 2016-05-23 21:01:43

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 8. Em viết báo ...

  Ngày gửi: 2016-05-23 20:58:49

  print
  Word-logo-small

  Bài 2. Thông tin và biểu diễn...

  Ngày gửi: 2016-05-23 20:56:01

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Thông tin và tin học

  Ngày gửi: 2016-05-23 20:53:05

  print
  Word-logo-small

  Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

  Ngày gửi: 2016-05-23 20:45:23

  print
  Word-logo-small

  Giao an Tin hoc 6 - HK 2 - 2010

  Ngày gửi: 2016-05-21 20:43:55

  print
  Word-logo-small

  Giao an Tin hoc 6 - HK 1 - 2010

  Ngày gửi: 2016-05-21 20:43:19

  print
  Word-logo-small

  Giao an Tin hoc 6 - 2009-2010

  Ngày gửi: 2016-05-21 20:42:07

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 7. Em tập trình...

  Ngày gửi: 2016-05-21 09:43:54

  print
  Word-logo-small

  Bài 19. Tìm kiếm và thay thế

  Ngày gửi: 2016-05-21 09:38:11

  print
  Word-logo-small

  kế hoạch cá nhân

  Ngày gửi: 2016-05-19 14:56:48

  print
  Thumbnail

  KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN HỌC

  Ngày gửi: 2016-05-17 23:21:21

  print
  Word-logo-small

  NỘI QUY PHÒNG TIN HỌC

  Ngày gửi: 2016-05-17 23:17:11

  print
  Word-logo-small

  TONG HOP BDTX

  Ngày gửi: 2016-05-15 15:52:27

  print
  Word-logo-small

  PHIEU DANH GIA BDTX

  Ngày gửi: 2016-05-15 15:13:49

  print
  Word-logo-small

  Bài 16. Định dạng văn bản

  Ngày gửi: 2016-05-13 20:02:57

  print
  Word-logo-small

  Đề HK2 Tin 6 vnen có câu hỏi ...

  Ngày gửi: 2016-05-11 06:25:48

  print
  Word-logo-small

  Thông báo dời ngày họp giao b...

  Ngày gửi: 2016-05-09 04:26:07

  print
  Word-logo-small

  Báo cáo tháng 5.2016 của UBND...

  Ngày gửi: 2016-05-09 04:25:30

  print
  Word-logo-small

  Bài 5. Luyện tập chuột

  Ngày gửi: 2016-05-07 10:52:01

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Thông tin và tin học

  Ngày gửi: 2016-05-07 10:48:05

  print
  Word-logo-small

  cơ cấu tổ chức

  Ngày gửi: 2016-05-07 09:23:50

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Thông tin và tin học

  Ngày gửi: 2016-05-04 10:41:58

  print
  Word-logo-small

  Đề kiểm tra HKII tin 6

  Ngày gửi: 2016-04-26 10:54:27

  print
  Thumbnail

  Bài 16. Định dạng văn bản

  Ngày gửi: 2016-04-26 07:57:09

  print
  Word-logo-small

  Đề HKII ( Vnen) có MT và ĐA t...

  Ngày gửi: 2016-04-25 11:20:37

  print
  Word-logo-small

  Đề kiểm tra học kỳ II MÔN TIN 6

  Ngày gửi: 2016-04-24 17:40:38

  print
  Word-logo-small

  Đề kiểm tra tin học 6 kỳ I

  Ngày gửi: 2016-04-23 21:27:00

  print
  Thumbnail

  de thi hoc ki 2 tin 6

  Ngày gửi: 2016-04-23 09:54:58

  print
  Word-logo-small

  Đề KTHKI Vnen có ma trận và đ...

  Ngày gửi: 2016-04-18 15:50:05