Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Tin học > Tin học 6 >  (5379 bài)

print
Word-logo-small

Bài thực hành 3. Các thao tác...

Ngày gửi: 2014-12-17 09:36:17

print
Word-logo-small

Bài thực hành 3. Các thao tác...

Ngày gửi: 2014-12-17 09:34:12

print
Word-logo-small

Bài thực hành 3. Các thao tác...

Ngày gửi: 2014-12-17 09:32:48

print
Word-logo-small

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày gửi: 2014-12-15 20:37:02

print
Word-logo-small

Bài đọc thêm 5. Ưu điểm của s...

Ngày gửi: 2014-12-14 17:44:05

print
Word-logo-small

Ổ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN

Ngày gửi: 2014-12-12 10:30:02

print
Word-logo-small

Đề cương ôn tập Tin 6 hoc ky ...

Ngày gửi: 2014-12-12 07:43:29

print
Word-logo-small

Bài thực hành 1. Làm quen với...

Ngày gửi: 2014-12-10 19:23:56

print
Word-logo-small

Bài thực hành 1. Làm quen với...

Ngày gửi: 2014-12-10 19:22:35

print
Word-logo-small

TIẾT 30THỰC HÀNH 4-CAC THAO T...

Ngày gửi: 2014-12-10 09:41:22

print
Word-logo-small

Bài thực hành 3. Các thao tác...

Ngày gửi: 2014-12-10 09:40:07

print
Word-logo-small

Bài 4. Máy tính và phần mềm m...

Ngày gửi: 2014-12-09 14:59:48

print
Word-logo-small

Bài 4. Máy tính và phần mềm m...

Ngày gửi: 2014-12-09 14:59:22

print
Word-logo-small

Bài 3. Em có thể làm được nhữ...

Ngày gửi: 2014-12-09 14:58:31

print
Word-logo-small

Bài 2. Thông tin và biểu diễn...

Ngày gửi: 2014-12-09 14:57:59

print
Word-logo-small

Bài 2. Thông tin và biểu diễn...

Ngày gửi: 2014-12-09 14:57:36

print
Word-logo-small

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày gửi: 2014-12-09 14:56:31

print
Word-logo-small

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày gửi: 2014-12-09 14:56:01

print
Word-logo-small

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

Ngày gửi: 2014-12-09 00:11:06

print
Word-logo-small

de cuong tin hoc 6 hk1

Ngày gửi: 2014-12-08 19:19:13

print
Xls-small

Lịch Thi HK1 Năm Học: 2014-2015

Ngày gửi: 2014-12-08 09:24:51

print
Word-logo-small

Noi dung On tap Tin Hoc 6 HK I

Ngày gửi: 2014-12-07 21:51:10

print
Word-logo-small

Bài 2. Thông tin và biểu diễn...

Ngày gửi: 2014-12-07 21:44:50

print
Word-logo-small

Đề cương ôn tập HKI tin 6

Ngày gửi: 2014-12-05 09:01:23

print
Word-logo-small

tuan 16 - tiet 34 - tin 9 - 2...

Ngày gửi: 2014-12-02 10:43:53

print
Word-logo-small

tuan 16 - tiet 33 - tin 9 - 2...

Ngày gửi: 2014-12-02 10:43:20

print
Word-logo-small

tuan 16 - tiet 34 - tin 8 - 2...

Ngày gửi: 2014-12-02 10:42:17

print
Word-logo-small

tuan 16 - tiet 33 - tin 8 - 2...

Ngày gửi: 2014-12-02 10:41:45

print
Word-logo-small

tuan 16 - tiet 34 - tin 7 - 2...

Ngày gửi: 2014-12-02 10:40:58

print
Word-logo-small

tuan 16 - tiet 33 - tin 7 - 2...

Ngày gửi: 2014-12-02 10:40:37

print
Word-logo-small

tuan 16 - tiet 34 - tin 6 - 2...

Ngày gửi: 2014-12-02 10:39:52

print
Word-logo-small

tuan 16 - tiet 33 - tin 6 - 2...

Ngày gửi: 2014-12-02 10:39:35

print
Word-logo-small

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày gửi: 2014-12-01 19:45:25

print
Pdf-small

Giáo viên - Hướng dẫn sinh ho...

Ngày gửi: 2014-11-28 11:50:01

print
Word-logo-small

SKKN: Áp dụng phương pháp dạy...

Ngày gửi: 2014-11-27 21:43:40

print
Word-logo-small

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày gửi: 2014-11-27 16:25:26