Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Tin học > Tin học 6 >  (5317 bài)

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 3. Các thao tác...

  Ngày gửi: 2014-11-24 16:31:59

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 2. Làm quen với...

  Ngày gửi: 2014-11-24 16:31:09

  print
  Word-logo-small

  GIÁO ÁN TIN HỌC 6 14-15

  Ngày gửi: 2014-11-24 15:08:57

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 3. Các thao tác...

  Ngày gửi: 2014-11-22 13:34:20

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 3. Các thao tác...

  Ngày gửi: 2014-11-22 13:33:50

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 2. Làm quen với...

  Ngày gửi: 2014-11-21 10:30:00

  print
  Word-logo-small

  Bài 12. Hệ điều hành Windows

  Ngày gửi: 2014-11-21 10:29:22

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 2. Làm quen với...

  Ngày gửi: 2014-11-21 10:22:54

  print
  Word-logo-small

  Bài 12. Hệ điều hành Windows

  Ngày gửi: 2014-11-21 10:22:33

  print
  Word-logo-small

  Bài 9. Vì sao cần có hệ điều ...

  Ngày gửi: 2014-11-15 09:18:15

  print
  Word-logo-small

  Bài tập

  Ngày gửi: 2014-11-12 21:37:35

  print
  Word-logo-small

  Bài 12. Hệ điều hành Windows

  Ngày gửi: 2014-11-12 21:36:19

  print
  Word-logo-small

  Bài 12. Hệ điều hành Windows

  Ngày gửi: 2014-11-12 21:34:43

  print
  Word-logo-small

  Bài 11. Tổ chức thông tin tro...

  Ngày gửi: 2014-11-12 21:33:18

  print
  Word-logo-small

  Bài 11. Tổ chức thông tin tro...

  Ngày gửi: 2014-11-12 21:31:23

  print
  Word-logo-small

  Bài 10. Hệ điều hành làm nhữn...

  Ngày gửi: 2014-11-12 21:30:04

  print
  Word-logo-small

  Bài 10. Hệ điều hành làm nhữn...

  Ngày gửi: 2014-11-12 21:26:30

  print
  Word-logo-small

  Bài 9. Vì sao cần có hệ điều ...

  Ngày gửi: 2014-11-12 21:23:50

  print
  Word-logo-small

  Bài 8. Quan sát Trái Đất và c...

  Ngày gửi: 2014-11-12 21:21:48

  print
  Word-logo-small

  Bài Tập và Kiểm tra 1 tiết

  Ngày gửi: 2014-11-12 21:20:53

  print
  Word-logo-small

  Bài 7. Sử dụng phần mềm Mario...

  Ngày gửi: 2014-11-12 21:19:12

  print
  Word-logo-small

  Bài 5. Luyện tập chuột

  Ngày gửi: 2014-11-12 21:15:49

  print
  Word-logo-small

  Bài thực hành 1. Làm quen với...

  Ngày gửi: 2014-11-12 21:14:38

  print
  Word-logo-small

  Bài 4. Máy tính và phần mềm m...

  Ngày gửi: 2014-11-12 21:13:00

  print
  Word-logo-small

  Bài 4. Máy tính và phần mềm m...

  Ngày gửi: 2014-11-12 21:10:43

  print
  Word-logo-small

  Bài 12. Hệ điều hành Windows

  Ngày gửi: 2014-11-12 14:40:53

  print
  Word-logo-small

  Bài 10. Hệ điều hành làm nhữn...

  Ngày gửi: 2014-11-11 09:34:35

  print
  Word-logo-small

  GA Tin6

  Ngày gửi: 2014-11-07 23:22:24

  print
  Word-logo-small

  GIAO AN BAI HE DIEU HANH WINDOWS

  Ngày gửi: 2014-11-06 10:30:59

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Thông tin và tin học

  Ngày gửi: 2014-11-06 06:22:00

  print
  Word-logo-small

  Bài 1. Thông tin và tin học

  Ngày gửi: 2014-11-05 10:56:59

  print
  Word-logo-small

  Bài 9. Vì sao cần có hệ điều ...

  Ngày gửi: 2014-11-04 21:01:22

  print
  Word-logo-small

  Bài 12. Hệ điều hành Windows

  Ngày gửi: 2014-11-04 10:52:36

  print
  Word-logo-small

  Bài 11. Tổ chức thông tin tro...

  Ngày gửi: 2014-11-04 10:51:48

  print
  Word-logo-small

  Bài 11. Tổ chức thông tin tro...

  Ngày gửi: 2014-11-03 15:28:11

  print
  Word-logo-small

  Các múc độ trong chuẩn KTKN

  Ngày gửi: 2014-11-02 20:49:10