Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Tin học > Tin học 6 >  (6331 bài)

Word-logo-small

Bài 8. Quan sát Trái Đất và c...

Ngày gửi: 2016-10-23 19:17:58

Word-logo-small

Giáo Án lớp 4 Môn Toán

Ngày gửi: 2016-10-23 16:09:20

Word-logo-small

Bài 2. Thông tin và biểu diễn...

Ngày gửi: 2016-10-23 06:06:48

Word-logo-small

Bài thực hành 1. Làm quen với...

Ngày gửi: 2016-10-21 19:57:34

Word-logo-small

Bài 6. Học gõ mười ngón

Ngày gửi: 2016-10-21 19:55:26

Word-logo-small

Bài 6. Học gõ mười ngón

Ngày gửi: 2016-10-21 19:54:49

Word-logo-small

Bài 8. Quan sát Trái Đất và c...

Ngày gửi: 2016-10-21 19:48:12

Word-logo-small

Bài 5. Luyện tập chuột

Ngày gửi: 2016-10-21 19:45:15

Word-logo-small

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều ...

Ngày gửi: 2016-10-21 19:32:13

Word-logo-small

Bài 3. Thực hiện tính toán tr...

Ngày gửi: 2016-10-21 19:28:09

Pdf-small

Quyết định thành lập đoàn kiể...

Ngày gửi: 2016-10-21 05:10:52

Word-logo-small

Bài 8. Quan sát Trái Đất và c...

Ngày gửi: 2016-10-18 23:26:09

Word-logo-small

Giáo án tin học 6 CN

Ngày gửi: 2016-10-18 19:21:07

Word-logo-small

Bài 5. Luyện tập chuột

Ngày gửi: 2016-10-18 08:35:10

Word-logo-small

Kế hoạch cá nhân năm học 2016...

Ngày gửi: 2016-10-17 20:28:06

Word-logo-small

Tiết 15,16 Bài tập _Kiểm tra ...

Ngày gửi: 2016-10-17 05:02:18

Word-logo-small

Bài 8 Vnen

Ngày gửi: 2016-10-16 09:33:55

Word-logo-small

Bài TH 6 Vnen

Ngày gửi: 2016-10-16 09:26:27

Word-logo-small

Bài TH 5 Vnen

Ngày gửi: 2016-10-16 09:22:47

Word-logo-small

Bài 7 Vnen

Ngày gửi: 2016-10-16 09:20:59

Word-logo-small

giao an tin hoc 6 có ppct

Ngày gửi: 2016-10-14 19:05:35

Word-logo-small

GIÁO ÁN TIN HỌC 6 CHUẨN

Ngày gửi: 2016-10-14 18:50:27

Word-logo-small

Bài thực hành 1. Làm quen với...

Ngày gửi: 2016-10-14 08:28:11

Word-logo-small

Bài 4. Máy tính và phần mềm m...

Ngày gửi: 2016-10-14 08:26:26

Word-logo-small

Bài 4. Máy tính và phần mềm m...

Ngày gửi: 2016-10-14 07:18:37

Word-logo-small

Bài 3. Em có thể làm được nhữ...

Ngày gửi: 2016-10-13 13:24:24

Word-logo-small

Bài 2. Thông tin và biểu diễn...

Ngày gửi: 2016-10-13 13:15:14

Word-logo-small

Bài 2. Thông tin và biểu diễn...

Ngày gửi: 2016-10-13 13:12:00

Word-logo-small

Bài 12. Hệ điều hành Windows

Ngày gửi: 2016-10-13 09:58:57

Word-logo-small

Bài 5. Luyện tập chuột

Ngày gửi: 2016-10-12 22:58:11

Word-logo-small

Bài thực hành 1. Làm quen với...

Ngày gửi: 2016-10-12 22:56:49

Word-logo-small

Bài 4. Máy tính và phần mềm m...

Ngày gửi: 2016-10-12 22:55:34

Word-logo-small

Bài 3. Em có thể làm được nhữ...

Ngày gửi: 2016-10-12 22:47:21

Word-logo-small

Bài 2. Thông tin và biểu diễn...

Ngày gửi: 2016-10-12 22:44:00

Word-logo-small

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày gửi: 2016-10-12 22:41:31

Thumbnail

Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu từ ...

Ngày gửi: 2016-10-12 21:01:56