Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tin học > Tin học 6 >  (6548 bài)

Word-logo-small

Đề kiêm tra tinh học 6

Ngày gửi: 2017-11-19 20:11:45

Word-logo-small

Chỉ thị số 2699/CT-BGDDT về n...

Ngày gửi: 2017-11-15 14:36:48

Pdf-small

Công văn 271/GDĐT hướng dẫn ...

Ngày gửi: 2017-11-11 20:47:20

Pdf-small

Công văn số 218/pgd- hướng dẫ...

Ngày gửi: 2017-11-11 10:34:56

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2017-11-10 09:16:24

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-11-10 01:42:39

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 lớp 6 (Vnen)

Ngày gửi: 2017-11-09 19:07:47

Word-logo-small

Bài 12. Hệ điều hành Windows mới

Ngày gửi: 2017-11-08 10:23:45

Pdf-small

Kế hoạch hướng dẫn cập nhật d...

Ngày gửi: 2017-11-07 10:47:12

Pdf-small

Kết quả HMNĐ đợt 4 /2017

Ngày gửi: 2017-11-07 10:45:38

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2017-11-02 10:08:20

Word-logo-small

Bài 11 TỔ CHỨC THÔNG TIN TRON...

Ngày gửi: 2017-11-02 08:58:28

Word-logo-small

Giáo án tin học lớp 6 cả năm

Ngày gửi: 2017-11-01 21:12:39

Word-logo-small

Tin học 6. Bài 11. Tổ chức th...

Ngày gửi: 2017-11-01 15:45:34

Word-logo-small

Bài 11. Tổ chức thông tin tro...

Ngày gửi: 2017-11-01 15:40:34

Word-logo-small

Bài 11. Tổ chức thông tin tro...

Ngày gửi: 2017-10-31 16:39:00

Word-logo-small

Bài 10. Hệ điều hành làm nhữn...

Ngày gửi: 2017-10-31 15:04:35

Word-logo-small

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày gửi: 2017-10-29 15:36:29

Word-logo-small

BAI LIÊN MÔN

Ngày gửi: 2017-10-28 21:04:35

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2017-10-24 09:26:56

Word-logo-small

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày gửi: 2017-10-24 01:11:05

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2017-10-23 23:46:49

Word-logo-small

Bài 3. Em có thể làm được nhữ...

Ngày gửi: 2017-10-23 10:01:49

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-10-23 03:00:43

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-10-23 02:56:25

Word-logo-small

Bài 8. Quan sát Trái Đất và c...

Ngày gửi: 2017-10-20 11:39:33

Word-logo-small

Bài Học gõ mườ ngón

Ngày gửi: 2017-10-18 14:05:04

Word-logo-small

Bài 8. Quan sát Trái Đất và c...

Ngày gửi: 2017-10-16 00:23:40

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-10-11 10:20:20

Word-logo-small

GIÁO ÁN TIN HỌC 6 HKI THEO CH...

Ngày gửi: 2017-10-11 09:22:46

Pdf-small

Danh sách đoàn kiểm tra phổ c...

Ngày gửi: 2017-10-10 15:17:56

Pdf-small

Danh sách đoàn kiểm tra phổ c...

Ngày gửi: 2017-10-10 15:17:39

Pdf-small

Quyết định kiểm tra phổ cập n...

Ngày gửi: 2017-10-10 15:17:06

Pdf-small

Kế hoạch kiểm tra công tác ph...

Ngày gửi: 2017-10-10 15:12:23

Word-logo-small

Bài 8. Quan sát Trái Đất và c...

Ngày gửi: 2017-10-10 14:54:20

Word-logo-small

HỌC TOÁN VỚI GEOGEBRA (1TIẾT)

Ngày gửi: 2017-10-10 11:01:13