Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Sinh học > Sinh học 9 >  (5184 bài)

print
Word-logo-small

Kho giáo án Sinh học THCS

Ngày gửi: 2014-12-14 22:21:13

print
Word-logo-small

Kho giáo án Sinh học THCS

Ngày gửi: 2014-12-14 22:20:46

print
Word-logo-small

Bài 28. Cấu tạo của hoa

Ngày gửi: 2014-12-09 20:49:50

print
Word-logo-small

Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng t...

Ngày gửi: 2014-12-09 20:48:56

print
Word-logo-small

Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng t...

Ngày gửi: 2014-12-09 20:47:50

print
Word-logo-small

Bài 25 Quan sát biến dạng của lá

Ngày gửi: 2014-12-09 20:46:30

print
Word-logo-small

Bài 24. Phần lớn nước vào cây...

Ngày gửi: 2014-12-09 20:45:29

print
Word-logo-small

Bài 23. Cây có quang hợp không

Ngày gửi: 2014-12-09 20:44:36

print
Word-logo-small

Bài 22. Ảnh hưởng của các yếu...

Ngày gửi: 2014-12-09 20:43:39

print
Word-logo-small

Bài 21. quang hợp tiếp theo

Ngày gửi: 2014-12-09 20:42:28

print
Word-logo-small

Bài 21. Quang hợp

Ngày gửi: 2014-12-09 20:41:27

print
Word-logo-small

Bài 20. Cấu tạo trong của lá

Ngày gửi: 2014-12-09 20:40:35

print
Word-logo-small

Bài 19: Đặc điểm cấu tạo ngoà...

Ngày gửi: 2014-12-09 20:39:37

print
Word-logo-small

Bài 17: Vận chuyển các chất t...

Ngày gửi: 2014-12-09 20:38:23

print
Word-logo-small

Bài 40. Ôn tập phần Di truyền...

Ngày gửi: 2014-12-08 20:54:14

print
Word-logo-small

Bài 15. ADN

Ngày gửi: 2014-12-08 15:28:13

print
Word-logo-small

TRANG BÌA ĐẸP

Ngày gửi: 2014-12-04 20:39:13

print
Word-logo-small

Bài 31. Công nghệ tế bào

Ngày gửi: 2014-12-04 19:10:46

print
Word-logo-small

Bài 31. Công nghệ tế bào

Ngày gửi: 2014-12-02 07:37:42

print
Word-logo-small

Bài 30. Di truyền học với con...

Ngày gửi: 2014-12-02 07:37:25

print
Word-logo-small

Bài 29. Bệnh và tật di truyền...

Ngày gửi: 2014-12-02 07:36:57

print
Word-logo-small

Bài 28. Phương pháp nghiên cứ...

Ngày gửi: 2014-12-02 07:36:36

print
Word-logo-small

PHỤ LỤC GIÁO DỤC TÍCH HỢP SINH 9

Ngày gửi: 2014-12-01 21:11:44

print
Word-logo-small

de thi hoc sinh gioi9

Ngày gửi: 2014-11-28 22:57:10

print
Word-logo-small

Sinh 9

Ngày gửi: 2014-11-28 09:23:14

print
Thumbnail

Nguyên cứu về mưa axit

Ngày gửi: 2014-11-23 18:16:49

print
Word-logo-small

Bài 27. Thực hành: Quan sát t...

Ngày gửi: 2014-11-23 15:03:25

print
Word-logo-small

Bài 26. Thực hành: Nhận biết ...

Ngày gửi: 2014-11-23 15:02:29

print
Word-logo-small

Bài 25. Thường biến

Ngày gửi: 2014-11-23 15:01:00

print
Word-logo-small

Bài 24. Đột biến số lượng nhi...

Ngày gửi: 2014-11-23 15:00:21

print
Word-logo-small

Bài 23. Đột biến số lượng nhi...

Ngày gửi: 2014-11-23 14:59:43

print
Word-logo-small

Bài 27. Thực hành: Quan sát t...

Ngày gửi: 2014-11-23 14:59:13

print
Word-logo-small

Bài 22. Đột biến cấu trúc nhi...

Ngày gửi: 2014-11-23 14:58:58

print
Word-logo-small

Bài 26. Thực hành: Nhận biết ...

Ngày gửi: 2014-11-23 14:58:57

print
Word-logo-small

Bài 25. Thường biến

Ngày gửi: 2014-11-23 14:58:38

print
Word-logo-small

Bài 24. Đột biến số lượng nhi...

Ngày gửi: 2014-11-23 14:58:20