Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > GD Hướng nghiệp >  (9143 bài)

print
Word-logo-small

ke hoach kiem tra noi bo

Ngày gửi: 2014-12-22 15:10:15

print
Word-logo-small

ke hoach hoat dong hoi khuyen...

Ngày gửi: 2014-12-22 15:04:09

print
Word-logo-small

ke hoạch thang 12

Ngày gửi: 2014-12-22 15:01:33

print
Word-logo-small

ke hoach thang 11

Ngày gửi: 2014-12-22 15:00:59

print
Word-logo-small

ke hoach thang 10

Ngày gửi: 2014-12-22 15:00:24

print
Word-logo-small

ke hoach thang 9

Ngày gửi: 2014-12-22 14:59:37

print
Word-logo-small

bao cao thanh tich chi bo

Ngày gửi: 2014-12-22 14:58:13

print
Word-logo-small

ho so dai hoi chi bo nhiênmj ...

Ngày gửi: 2014-12-22 14:55:36

print
Xls-small

chung tu quyet toan

Ngày gửi: 2014-12-22 10:28:55

print
Xls-small

Quyet toan cong doan moi

Ngày gửi: 2014-12-22 10:28:33

print
Word-logo-small

CÂU HỎI CHO RUNG CHUÔNG VÀNG ...

Ngày gửi: 2014-12-20 17:27:19

print
Word-logo-small

Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiêp-...

Ngày gửi: 2014-12-19 21:34:45

print
Xls-small

dshs

Ngày gửi: 2014-12-19 07:16:32

print
Word-logo-small

giao an phu dao van 6

Ngày gửi: 2014-12-18 05:50:51

print
Word-logo-small

Công văn số 206/PGDĐT-TH Về v...

Ngày gửi: 2014-12-17 17:01:59

print
Word-logo-small

Mẫu kiểm tra đoàn thể

Ngày gửi: 2014-12-17 09:12:28

print
Word-logo-small

Mẫu biên bản kiểm tra nội bộ

Ngày gửi: 2014-12-17 09:11:58

print
Word-logo-small

Biên bản kiểm tra cơ sở vật chất

Ngày gửi: 2014-12-17 09:11:27

print
Word-logo-small

Mẫu biên bản kiểm tra GV, NV

Ngày gửi: 2014-12-17 09:10:54

print
Word-logo-small

Biên bản kiểm tra ra đề, đáp án

Ngày gửi: 2014-12-17 09:10:16

print
Word-logo-small

Biên bản kiểm tra tổ CM

Ngày gửi: 2014-12-17 09:08:57

print
Xls-small

TH HKI 14-15

Ngày gửi: 2014-12-16 20:01:18

print
Word-logo-small

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG...

Ngày gửi: 2014-12-15 15:29:46

print
Word-logo-small

Công văn số 203/CV-PGDĐT Về v...

Ngày gửi: 2014-12-15 15:00:19

print
Word-logo-small

CV BD kiến thức GDPL cho GV d...

Ngày gửi: 2014-12-15 11:30:48

print
Word-logo-small

ntnlxl

Ngày gửi: 2014-12-15 08:27:34

print
Word-logo-small

Chủ đề 4. Tìm hiểu thông tin ...

Ngày gửi: 2014-12-13 15:10:20

print
Xls-small

File nhập điểm HS HKI 14-15 (...

Ngày gửi: 2014-12-13 14:35:00

print
Word-logo-small

ga nghề phổ thông

Ngày gửi: 2014-12-12 21:25:46

print
Word-logo-small

Công văn số 201/PGDĐT-TH Về v...

Ngày gửi: 2014-12-12 14:12:22

print
Word-logo-small

Công văn số 202/CV-PGDĐT Về v...

Ngày gửi: 2014-12-12 13:53:31

print
Word-logo-small

Kế hoạch số 65/KH-PGDĐT Kế ho...

Ngày gửi: 2014-12-12 11:02:34

print
Word-logo-small

Biểu mẫu báo cáo thành tích C...

Ngày gửi: 2014-12-12 08:42:31

print
Word-logo-small

Công văn số 200/CV-PGDDT Về v...

Ngày gửi: 2014-12-11 14:19:54

print
Word-logo-small

Báo cáo tổng hợp tháng 11

Ngày gửi: 2014-12-11 09:45:42

print
Word-logo-small

Báo cáo tổng hợp tháng 10

Ngày gửi: 2014-12-11 09:45:08