Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > GD Hướng nghiệp >  (8426 bài)

  print
  Word-logo-small

  GIÁO ÁN KHOA HỌC 5 ( pp bàn t...

  Ngày gửi: 2014-09-02 13:42:05

  print
  Word-logo-small

  Lịch Công tác tháng 9.2014

  Ngày gửi: 2014-08-31 12:53:54

  print
  Word-logo-small

  GIẤY MỜI DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM...

  Ngày gửi: 2014-08-30 17:20:49

  print
  Word-logo-small

  tham khảo

  Ngày gửi: 2014-08-30 09:36:14

  print
  Pdf-small

  THƯ CHỦ TỊCH NƯỚC.....

  Ngày gửi: 2014-08-29 20:37:47

  print
  Word-logo-small

  Công văn số 43/CV-PGD Về việc...

  Ngày gửi: 2014-08-29 16:33:17

  print
  Xls-small

  danh sach hoc sinh 14-15

  Ngày gửi: 2014-08-28 19:20:35

  print
  Word-logo-small

  Giáo án HĐNGLL 7

  Ngày gửi: 2014-08-28 11:15:30

  print
  Word-logo-small

  Công văn 41/CV-PGD Về việc nh...

  Ngày gửi: 2014-08-28 10:19:13

  print
  Word-logo-small

  Công văn số 40/CV-PGD Về việc...

  Ngày gửi: 2014-08-28 10:17:16

  print
  Xls-small

  SỔ ĐIỂM CÁ NHÂN 2014-2015

  Ngày gửi: 2014-08-28 10:14:05

  print
  Word-logo-small

  GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP 9

  Ngày gửi: 2014-08-27 21:14:43

  print
  Word-logo-small

  Giao an huong nghiep 12 ca nam

  Ngày gửi: 2014-08-27 18:32:10

  print
  Word-logo-small

  Giao an huong nghiep 10 ca nam

  Ngày gửi: 2014-08-27 18:31:19

  print
  Word-logo-small

  Giao an huong nghiep 11 ca nam

  Ngày gửi: 2014-08-27 18:26:29

  print
  Xls-small

  bang tang gio moi- TTCM nhap

  Ngày gửi: 2014-08-26 15:52:06

  print
  Word-logo-small

  Mẫu quyết định nâng lương

  Ngày gửi: 2014-08-26 15:18:25

  print
  Word-logo-small

  BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013...

  Ngày gửi: 2014-08-26 15:17:28

  print
  Word-logo-small

  40 BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀ...

  Ngày gửi: 2014-08-25 16:02:42

  print
  Word-logo-small

  Hướng dẫn sinh hoạt lớp

  Ngày gửi: 2014-08-25 11:43:19

  print
  Word-logo-small

  Bảng tự khai qui mô hàng tháng

  Ngày gửi: 2014-08-25 09:17:39

  print
  Xls-small

  KET QUA THI VAO LOP 10 CAC NAM

  Ngày gửi: 2014-08-24 15:53:27

  print
  Word-logo-small

  hướng nghiệp 9

  Ngày gửi: 2014-08-24 09:08:39

  print
  Word-logo-small

  Hướng nghiệp tin học văn phòn...

  Ngày gửi: 2014-08-22 19:41:28

  print
  Word-logo-small

  THONG BAO LICH PHAT GIAY CHUN...

  Ngày gửi: 2014-08-22 15:22:27

  print
  Xls-small

  Thời khóa biểu áp dụng từ tuầ...

  Ngày gửi: 2014-08-22 09:59:39

  print
  Word-logo-small

  hoạt động hướng nghiệp lớp 11

  Ngày gửi: 2014-08-21 23:14:23

  print
  Word-logo-small

  giáo án hướng nghiệp lớp 11

  Ngày gửi: 2014-08-21 23:12:45

  print
  Xls-small

  PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC ...

  Ngày gửi: 2014-08-20 16:36:46

  print
  Word-logo-small

  Quyết định phân công công tác...

  Ngày gửi: 2014-08-20 16:35:32

  print
  Xls-small

  BANG PHAN CONG CHUIYEN MONHOC...

  Ngày gửi: 2014-08-20 16:30:44

  print
  Word-logo-small

  Quyết định GV soạn bài trên m...

  Ngày gửi: 2014-08-20 16:10:54

  print
  Word-logo-small

  QUYET DINH CHO PHEP SOAN GIAO...

  Ngày gửi: 2014-08-20 16:06:29

  print
  Thumbnail

  Lịch trực ban - kiểm tra hoạt...

  Ngày gửi: 2014-08-19 16:13:39

  print
  Xls-small

  Thời Khóa biểu HKI năm 2014-...

  Ngày gửi: 2014-08-18 09:39:00

  print
  Word-logo-small

  giao an anh 6

  Ngày gửi: 2014-08-16 15:43:01