Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Tin học >  (12 thư mục)


Tin học 6  (6410 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tin học 7  (3716 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Tin học 8  (3374 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tin học 9  (4236 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tin học 10  (2331 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tin học 11  (2624 bài)
 • Pdf
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tin học 12  (2300 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Violet  (306 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Power Point  (892 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Pdf

 • Excel  (1295 bài)
 • Xls
 • Xls
 • Xls

 • Tư liệu tham khảo  (9976 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tin tiểu học  (1842 bài)
 • Thumbnail
 • Word-logo
 • Word-logo