Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Tin học >  (52377 bài)

  print
  Word-logo-small

  Kế hoạch kể chuyện Bác Hồ

  Ngày gửi: 2015-03-27 08:28:06

  print
  Word-logo-small

  Kế hoạch thi "Vũ điệu sân trường

  Ngày gửi: 2015-03-27 08:26:34

  print
  Word-logo-small

  GA lop 3

  Ngày gửi: 2015-03-26 21:03:08

  print
  Xls-small

  Sổ theo dõi chất lượng theo TT30

  Ngày gửi: 2015-03-26 15:19:37

  print
  Word-logo-small

  Bảng kê dạy HSG tỉnh 14-15

  Ngày gửi: 2015-03-26 15:13:27

  print
  Xls-small

  PCCM-TKB AD30-3-15

  Ngày gửi: 2015-03-26 15:10:43

  print
  Word-logo-small

  Bảng kê dạy HSG 2014-2015

  Ngày gửi: 2015-03-26 13:56:15

  print
  Word-logo-small

  Bài 15. Thao tác với tệp

  Ngày gửi: 2015-03-26 10:15:34

  print
  Word-logo-small

  Tiết 57-BTh9. Tạo biểu đồ để ...

  Ngày gửi: 2015-03-25 17:12:00

  print
  Word-logo-small

  Tiết 56-BTh9. Tạo biểu đồ để ...

  Ngày gửi: 2015-03-25 17:11:03

  print
  Word-logo-small

  Tiết 54-Bài 9. Trình bày dữ l...

  Ngày gửi: 2015-03-25 17:10:08

  print
  Word-logo-small

  Tiết 54-Bài 9. Trình bày dữ l...

  Ngày gửi: 2015-03-25 17:06:44

  print
  Word-logo-small

  Tiết 53: Học toán với Toolkit...

  Ngày gửi: 2015-03-25 17:03:51

  print
  Word-logo-small

  Tiết 51: Học toán với Toolkit...

  Ngày gửi: 2015-03-25 17:03:18

  print
  Word-logo-small

  Tiết 50: Học toán với Toolkit...

  Ngày gửi: 2015-03-25 17:02:37

  print
  Word-logo-small

  BTH7: In danh sách lớp em(t2)

  Ngày gửi: 2015-03-25 17:01:10

  print
  Word-logo-small

  BTH7: In danh sách lớp em(t1)

  Ngày gửi: 2015-03-25 17:00:14

  print
  Word-logo-small

  Tiết 62-Bài 21: Trình bày cô ...

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:52:42

  print
  Word-logo-small

  Tiết 61-Bài 21: Trình bày cô ...

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:51:58

  print
  Word-logo-small

  Tiết 60-BTH8: Em viết báo tườ...

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:50:59

  print
  Word-logo-small

  Tiết 59-BTH8: Em viết báo tườ...

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:50:04

  print
  Word-logo-small

  Tiết 58- Bài tập

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:49:12

  print
  Word-logo-small

  Tiết 57-Bài 20: Thêm hình ảnh...

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:48:13

  print
  Word-logo-small

  Tiết 56-Bài 20: Thêm hình ảnh...

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:47:43

  print
  Word-logo-small

  Tiết 55-Bài 19: Tìm kiếm và t...

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:45:48

  print
  Word-logo-small

  Tiết 54-Bài 18: Trình bày tra...

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:44:56

  print
  Word-logo-small

  Tiết 53-Bài 18: Trình bày tra...

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:44:12

  print
  Word-logo-small

  Tiết 50-BTH7: Em tập trình bà...

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:42:41

  print
  Word-logo-small

  Tiết 49-BTH7: Em tập trình bà...

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:42:07

  print
  Word-logo-small

  Tiết 48-Bài 17: định dạng đoạ...

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:41:00

  print
  Word-logo-small

  Tiết 47-Bài 16: định dạng văn...

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:39:43

  print
  Word-logo-small

  Tiết 46-BTH6: Em tập chỉnh sử...

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:38:27

  print
  Word-logo-small

  Tiết 45-BTH6: Em tập chỉnh sử...

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:37:29

  print
  Word-logo-small

  Tiết 44-Bài 15: Chỉnh sửa văn...

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:34:25

  print
  Word-logo-small

  Tiết 43-Bài 15: Chỉnh sửa văn...

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:33:47

  print
  Word-logo-small

  Tiết 42:BTH5: Văn bản đầu tiê...

  Ngày gửi: 2015-03-25 16:32:25