Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Tin học >  (48867 bài)

  print
  Word-logo-small

  BDTX modun 20 (doc-sao chep t...

  Ngày gửi: 2014-10-24 15:07:43

  print
  Word-logo-small

  BDTX modun 18 (doc-sao chep t...

  Ngày gửi: 2014-10-24 15:02:52

  print
  Word-logo-small

  Tin 12_Tiết 10_Cấu trúc bảng

  Ngày gửi: 2014-10-24 11:12:26

  print
  Word-logo-small

  Tin 10_Tiết 20_Những ứng dụng...

  Ngày gửi: 2014-10-24 11:06:39

  print
  Word-logo-small

  Tin 10_Tiết 19_Phần mềm máy tính

  Ngày gửi: 2014-10-24 11:05:48

  print
  Word-logo-small

  Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ...

  Ngày gửi: 2014-10-24 11:03:09

  print
  Word-logo-small

  Hướng dẫn Cài đặt và sử dụng ...

  Ngày gửi: 2014-10-24 11:01:48

  print
  Word-logo-small

  Huóng dẫn PowerPoint 2003

  Ngày gửi: 2014-10-24 10:48:15

  print
  Pdf-small

  Hướng dẫn Excel 2003

  Ngày gửi: 2014-10-24 10:46:31

  print
  Thumbnail

  ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 1 HỌC...

  Ngày gửi: 2014-10-24 10:45:03

  print
  Word-logo-small

  Hướng dẫn Word 2003

  Ngày gửi: 2014-10-24 10:33:44

  print
  Word-logo-small

  ke hoach ca nhan

  Ngày gửi: 2014-10-24 10:32:55

  print
  Word-logo-small

  ke hoach boi duong thuong xuyen

  Ngày gửi: 2014-10-24 10:31:58

  print
  Word-logo-small

  Giáo án Tin học: Vẽ đoạn thẳn...

  Ngày gửi: 2014-10-24 10:30:47

  print
  Word-logo-small

  KINH NGHIỆM QUẢN LÝ HDGDNGLL ...

  Ngày gửi: 2014-10-24 09:47:52

  print
  Word-logo-small

  giáo án âm nhạc 7 hay

  Ngày gửi: 2014-10-24 09:23:33

  print
  Word-logo-small

  Tin hoc lop 10

  Ngày gửi: 2014-10-24 08:04:37

  print
  Word-logo-small

  dia

  Ngày gửi: 2014-10-23 22:56:18

  print
  Xls-small

  So diem lop THCS

  Ngày gửi: 2014-10-23 22:34:06

  print
  Word-logo-small

  Cac tuyet chieu trong Excel

  Ngày gửi: 2014-10-23 22:31:28

  print
  Word-logo-small

  Kiểu Mảng (Tiết 3)

  Ngày gửi: 2014-10-23 21:18:43

  print
  Word-logo-small

  thực hành bài cảnh đẹp quê hư...

  Ngày gửi: 2014-10-23 20:48:05

  print
  Word-logo-small

  Kế hoạch bộ môn Tin học THCS

  Ngày gửi: 2014-10-23 15:15:56

  print
  Word-logo-small

  GIÁO ÁN TIN LỚP 3 CHUẨN

  Ngày gửi: 2014-10-23 14:42:00

  print
  Word-logo-small

  giao an tin 6

  Ngày gửi: 2014-10-23 10:58:56

  print
  Word-logo-small

  Giáo án tin học 7 cả năm

  Ngày gửi: 2014-10-23 09:00:01

  print
  Word-logo-small

  GA tin 4,5 cẩ năm

  Ngày gửi: 2014-10-23 08:25:32

  print
  Word-logo-small

  Tin tieu hoc ca nam

  Ngày gửi: 2014-10-23 08:21:22

  print
  Thumbnail

  Tin 9_Tiết 26

  Ngày gửi: 2014-10-23 06:27:16

  print
  Thumbnail

  Tin 9_Tiết 25

  Ngày gửi: 2014-10-23 06:26:51

  print
  Thumbnail

  Tin 9_Tiết 24

  Ngày gửi: 2014-10-23 06:25:58

  print
  Thumbnail

  Tin 9_Tiết 23

  Ngày gửi: 2014-10-23 06:25:34

  print
  Thumbnail

  Tin 9_Tiết 22

  Ngày gửi: 2014-10-23 06:25:13

  print
  Thumbnail

  Tin 9_Tiết 21

  Ngày gửi: 2014-10-23 06:24:54

  print
  Thumbnail

  Tin 8_Tiết 24

  Ngày gửi: 2014-10-23 06:23:54

  print
  Thumbnail

  Tin 8_Tiết 23

  Ngày gửi: 2014-10-23 06:23:25

  Nhấn Esc để đóng