Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Tin học >  (12 thư mục)


Tin học 6  (6333 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tin học 7  (3641 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tin học 8  (3334 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tin học 9  (4216 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tin học 10  (2321 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tin học 11  (2618 bài)
 • Thumbnail
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tin học 12  (2289 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Violet  (306 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Power Point  (892 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Pdf

 • Excel  (1287 bài)
 • Xls
 • Word-logo
 • Xls

 • Tư liệu tham khảo  (9941 bài)
 • Word-logo
 • Pdf
 • Pdf

 • Tin tiểu học  (1819 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Word-logo