Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Hóa học >  (38772 bài)

print
Word-logo-small

kiểm tra ki 1

Ngày gửi: 2014-12-20 00:01:07

print
Word-logo-small

giao an hoa 9 chuong 4 (14-15)

Ngày gửi: 2014-12-19 16:02:44

print
Word-logo-small

giao an hoa 9 chuong phi kim(...

Ngày gửi: 2014-12-19 16:00:34

print
Word-logo-small

Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 có m...

Ngày gửi: 2014-12-18 15:19:11

print
Word-logo-small

Kế hoạch hoạt động đoàn TNCS ...

Ngày gửi: 2014-12-18 15:16:12

print
Word-logo-small

Kế hoach thanh tra nhân dân 2014

Ngày gửi: 2014-12-18 15:13:02

print
Word-logo-small

Bài 28. Các oxít của cacbon

Ngày gửi: 2014-12-18 10:21:45

print
Word-logo-small

Bài 27. Cacbon

Ngày gửi: 2014-12-18 10:20:55

print
Word-logo-small

Bài 26. Clo

Ngày gửi: 2014-12-18 10:19:56

print
Word-logo-small

Bài 26. Clo

Ngày gửi: 2014-12-18 10:19:20

print
Word-logo-small

Tuan 16 Hoa 8 Tiet 34

Ngày gửi: 2014-12-18 10:17:17

print
Word-logo-small

Tuan 16 Hoa 8 Tiet 33

Ngày gửi: 2014-12-18 10:16:26

print
Word-logo-small

Tuan 15 Hoa 8 tiet 32

Ngày gửi: 2014-12-18 10:15:46

print
Word-logo-small

Tuan 16 Hoa 8 tiet 31

Ngày gửi: 2014-12-18 10:14:34

print
Word-logo-small

ôn tập hkif 1

Ngày gửi: 2014-12-17 21:25:18

print
Word-logo-small

kiểm tra học kì 1

Ngày gửi: 2014-12-17 21:23:23

print
Word-logo-small

123

Ngày gửi: 2014-12-17 17:57:42

print
Word-logo-small

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va...

Ngày gửi: 2014-12-17 13:36:32

print
Word-logo-small

Bài 45. Hóa học về vấn đề môi...

Ngày gửi: 2014-12-17 13:35:46

print
Word-logo-small

10 phép cân bằng hóa học 8

Ngày gửi: 2014-12-15 20:54:29

print
Word-logo-small

10 phép cân bằng PTHH

Ngày gửi: 2014-12-15 09:19:53

print
Word-logo-small

Bao cao thành tích

Ngày gửi: 2014-12-15 09:15:23

print
Word-logo-small

ngan hang de

Ngày gửi: 2014-12-15 04:56:27

print
Word-logo-small

Kho giáo án Hóa học THPT

Ngày gửi: 2014-12-14 22:22:40

print
Word-logo-small

Kho giáo án Hóa học THCS

Ngày gửi: 2014-12-14 22:06:56

print
Word-logo-small

Kho SKKN môn Hóa học THPT

Ngày gửi: 2014-12-14 21:49:32

print
Word-logo-small

Kho SKKN môn Hóa học THPT

Ngày gửi: 2014-12-14 19:50:28

print
Thumbnail

Kiểm tra HK 1

Ngày gửi: 2014-12-14 16:08:28

print
Word-logo-small

Kho tài liệu BDHSG hóa học THPT

Ngày gửi: 2014-12-14 14:08:44

print
Pdf-small

ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 8 HKI, NĂ...

Ngày gửi: 2014-12-14 03:10:47

print
Pdf-small

ĐỀ THI + ĐÁP ÁN HÓA HK I LỚP ...

Ngày gửi: 2014-12-13 13:34:30

print
Word-logo-small

giao an day them lop 11 chi v...

Ngày gửi: 2014-12-12 21:49:52

print
Word-logo-small

BT phép biến hình lớp 11 phươ...

Ngày gửi: 2014-12-12 21:07:03

print
Word-logo-small

đề cương ôn tập học kì I

Ngày gửi: 2014-12-12 19:28:30

print
Thumbnail

Hệ thống kiến thức hóa h...

Ngày gửi: 2014-12-12 18:18:06

print
Word-logo-small

de ktra hoc ki 1 co ma tran

Ngày gửi: 2014-12-12 16:14:46