THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5691269
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4709206
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3184103
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3133137
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3120809
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2649180
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2613507
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2375952